Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Anketní otázka

Změna zákona č. 361/2000 Sb.

20.05.2009 - 12:06   |   MV   |   komentářů (4)

Změna zákona o silničním provozu od 1. ledna 2009

Čl. II

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákono silničním provozu), se mění takto:

1. § 79a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13a zní:

㤠79a

Měření rychlosti vozidel

(1) Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.

(2) Obecní policie může měřit rychlost výhradně v úseku určeném policií, jehož počátek je ve směru silničního provozu označen přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“.

 

2. V § 123b se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 35g zní: „(6) Kontaktní místo veřejné správy vydá na žádost řidiče ověřený výstup z registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení podle zvláštního právního předpisu

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Změna zákona č. 361/2000 Sb.

Drahý p?íteli ,

Drahý p?íteli , Mé jména jsou pan Sanin Raqza Raymond . LL.B , advokát, Právo...

výp?j?ní služby

Dobrý den, Zú?astn?né osoby by m?ly mne kontaktovat prost?ednictvím e-mailu: ...

termíny pro přezutí zimních pneumatik

Který zákon udává platné termíny pro přezutí zimních pneunatik na osobních autec...

Re: termíny pro přezutí zimních pneumatik

OD K TERÉHO MĚSÍCE SE MUSÍ PŘEZOUVAT PNEUMATIKY ZIMNÍZA LETNÍ A OPA.DĚKUJI.ČNĚ...

Diskutovat

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.9