Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

DISKUSE K ČLÁNKU

Václav Krása - předseda Národní rady zdravotně postižených v ČR

< < Zpět na článek

Přidat nový komentář

Jméno:
Titulek:
Obsah:
Kontrolní otázka: * Kolik dnů má jeden kalendářní týden ?
Odpověď : * ( odpověď napište číslicí )
Rýchla a spo?ahlivá ponuka pôži?iek | ( Lukas | 12.09.2021 - 14:48 ) | reagovat
Spolehlivé a solidní finan?ní úv?ry pro celou ?eskou republiku práv? nyní. Nabízím vám úv?ry od 50.000 K? až do 70.000.000 K? bez nutnosti zástavy nemovitosti. Rychlý a efektivní schvalovací proces s velkou pr?chodností schválených žádostí. Osobní sch?zku k podepsání úv?rové smlouvy lze domluvit také ve vašem m?st?. Vy?ízení celého úv?ru v?etn? vyplacení financí už do 24 hodin od podepsání úv?rové smlouvy. Zdarma a nezávazn? žádejte na emailu: pujckauver01@gmail.com
Cenov? dostupná nabídka p?j?ky | ( Lukas | 12.09.2021 - 14:47 ) | reagovat
Spolehlivé a solidní finan?ní úv?ry pro celou ?eskou republiku práv? nyní. Nabízím vám úv?ry od 50.000 K? až do 70.000.000 K? bez nutnosti zástavy nemovitosti. Rychlý a efektivní schvalovací proces s velkou pr?chodností schválených žádostí. Osobní sch?zku k podepsání úv?rové smlouvy lze domluvit také ve vašem m?st?. Vy?ízení celého úv?ru v?etn? vyplacení financí už do 24 hodin od podepsání úv?rové smlouvy. Zdarma a nezávazn? žádejte na emailu: pujckauver01@gmail.com
seriózní a rychlá nabídka p?j?ky | ( Lukas | 12.09.2021 - 14:46 ) | reagovat
Spolehlivé a solidní finan?ní úv?ry pro celou ?eskou republiku práv? nyní. Nabízím vám úv?ry od 50.000 K? až do 70.000.000 K? bez nutnosti zástavy nemovitosti. Rychlý a efektivní schvalovací proces s velkou pr?chodností schválených žádostí. Osobní sch?zku k podepsání úv?rové smlouvy lze domluvit také ve vašem m?st?. Vy?ízení celého úv?ru v?etn? vyplacení financí už do 24 hodin od podepsání úv?rové smlouvy. Zdarma a nezávazn? žádejte na emailu: pujckauver01@gmail.com
Když jsem vid?l p?ísp?vek na internetu | ( Dimitry Ashley | 25.08.2021 - 22:36 ) | reagovat
Když jsem vid?l p?ísp?vek na internetu, který jí ?íkal, jak jí pomohl doktor Ilekhojie, rozhodl jsem se také kontaktovat jej s žádostí o pomoc, protože jsem nem?l na výb?r, jediné, co jsem cht?l, bylo, abych získal svého manžela zp?t a št?stí. Pohrával si se spoustou žen a opravdu mi ublížil. Bez ohledu na to, co Henry d?lal, jsem ho stále miloval a necht?l jsem ho ztratit. K mému nejv?tšímu p?ekvapení m?j manžel p?išel dom? na kolenou, že bych m?l najít místo v mém srdci, abych mu odpustil. Opravdu mi chybí výrazy a nevím, jak moc vám mám vyjád?it své uznání, doktore Ilekhojie. Jsi B?h poslaný obnovit narušený vztah, a te? jsem radostná žena. jeho kontaktní údaje jsou ?íslo Whatsapp +2348147400259) nebo e -mail; gethelp05@gmail.com
Jsem tu, abych zpíval chvály doktoru Ilekhojiemu | ( Erica Pablo | 21.08.2021 - 14:31 ) | reagovat
Jsem tu, abych zpíval chvály doktoru Ilekhojiemu, který mé p?ání splnil. P?ed pandemií jsme m?li já a m?j p?tiletý manžel problémy a odst?hoval se z domu. Bylo to pekelné být v té dob? sám, protože jsem byl sám se svými d?tmi a oni cht?li svého otce všemi prost?edky. Plakala jsem celou noc a musela vysv?tlovat, když moje d?ti požádaly o otce a o n?kolik m?síc? pozd?ji mi podal rozvodové papíry a to m? zlomilo. B?hem jednoho z mých osamocených dn? v parku jsem potkal Melissu, která mi dala kontakt na doktora Ilekhojieho. Když jsem s ním mluvil, m?l jsem malý klid a jistotu, když mi slíbil, že se m?j manžel za pár dní vrátí. Ud?lal jsem vše, o co požádal, a poskytl vše, co pot?eboval. P?esn? t?i dny p?išel m?j manžel pozd? v noci a prakticky m? prosil, abych zapomn?l na rozvod a p?ijal, že se vrací dom?. Byl jsem v úžasu, protože jsem ne?ekal tak brzy výsledky. D?kuji, doktore Ilekhojie, i když tento p?ísp?vek neuvidíte. Pokud jste v situaci jako já, laskav? si promluvte s doktorem Ilekhojiem a ujiš?uji vás, že vždy existuje ?ešení od n?j. E -mail: gethelp05@gmail.com WhatsApp nebo Viber +2348147400259
P?i n?kolika p?íležitostech Kenny | ( Amber Luke | 20.08.2021 - 02:32 ) | reagovat
P?i n?kolika p?íležitostech Kenny vyhrožuje, že se se mnou rozejde, pokud se ho odvážím zeptat na jeho vztah s jinými dívkami, byl jsem úpln? zni?ený a zmatený, dokud mi m?j starý p?ítel ne?ekl o kouzelníkovi na internetu, doktoru Ilekhojie, který pomáhá lidem s jejich vztah a manželský problém mocnostmi lásky Kouzla, Nejprve jsem pochyboval, jestli n?co takového v?bec existuje, ale rozhodl jsem se to zkusit. Když jsem ho kontaktoval, ?ekl mi o tom, jak se to d?lá, a zajistil, že jsem se všemi v po?ádku procesy a ujistil m? o mé touze. Wiithin 28 Hours Kenny mi zavolal a za?al se omlouvat, že se probudil a p?emýšlel o všem, co mi ud?lal. Byl jsem velmi šokován, protože Kenny není vždy ten typ, kterého by cokoli mrzelo, ale od té doby se stal milujícím a starostlivým. Pokud pot?ebujete podobnou pomoc, zde je jeho kontakt .. VOLAT/WHATSAPP/VIBER: +2348147400259 nebo e -mail; (gethelp05@gmail.com)
testimony | ( Jana | 08.07.2019 - 12:42 ) | reagovat
Toto je webová stránka, kterou jsem ?etl o doktorovi Isikolo a kontaktoval ho, aby mi pomohl dostat mého bývalého p?ítele zp?t, aby se oženil b?hem m?síce kv?tna tohoto roku a já jsem se sem vrátil, abych o n?m mohl psát. Dr. Isikolo vám pom?že vy?ešit váš problém bez ohledu na to, ?ím procházíte. Jmenuji se Jana Kristijan. Zve?ejn?ní o kouzelnické kouzelnici je pro m? velmi zvláštní, protože jsem nikdy nev??il, že budu schopen ?íct, že mi po 3 letech bez kontaktu pomohl kouzelník. ?etl jsem o doktorovi Isikolo z jiných webových stránek a kontaktoval jsem ho, aby mi pomohl a za necelých 48 hodin mi m?j bývalý p?ítel zavolal a byl jsem rád, že se chce ke mn? vrátit. Setkali jsme se v pátek a on mi navrhl. Byl to nejkrásn?jší prsten. Prosím, všichni tady, kontaktujte Dr. Isikolo, aby vám vy?ešil váš problém a ud?lal vám radost ze svého vztahu, který vás bolí. Láska je nejlepší pocit, jaký kdy zažil. E-mail na isikolosolutionhome@gmail.com M?žete také Whatsapp / Viber ho na +2348133261196. On je nejv?tší kouzlo a kouzelník m?žete najít kdekoli online.
Pozdravy široké ve?ejnosti | ( VILEK | 14.04.2019 - 22:51 ) | reagovat
Pozdravy široké ve?ejnosti, chci dát sv?dectví o tom, jak jsem byl vylé?en z HIV / AIDS onemocn?ní léka? ILEKHOJIE jsem procházel internet hledání lék nebo nejnov?jší lé?bu na HIV a vid?l jsem mnoho komentá?? lidí mluví o tom, jak Léka? ILEKHOJIE vylé?il jejich HIV / AIDS. Byl jsem strach, protože jsem nikdy nev??il v Internet, ale byl jsem p?esv?d?en, aby mu zkusit, protože jsem bez nad?je na vylé?ení z HIV / AIDS, tak jsem se rozhodl kontaktovat ho s jeho e-mailem, který byl uveden na komentá? (gethelp05 @ gmail .com) když jsem ho kontaktoval, dal mi nad?ji a poslal mi bylinnou medicínu, kterou jsem si vzal a vážn? to pro m? pracovalo, jsem volný ?lov?k te? bez problém?, m?j výsledek HIV vyšel negativní. Modlím se za tebe Dr. ILEKHOJIE B?h ti dá v??ný život, nezem?eš p?ed tvým ?asem, abys byl up?ímný a vd??ný muž. Jsem dnes tak š?astný, m?žete ho také kontaktovat, pokud máte n?jaký problém Email: (gethelp05@gmail.com) tel nebo p?es aplikaci: +2348147400259 WEBOVÁ STRÁNKA: https://ilekhojie-solutions.webnode.com
PRUKAZ ZTP | ( Josef Van?k | 13.02.2019 - 07:19 ) | reagovat
VAŽENÝ PANE KRÁSO.CHCI SE ZEPTAT PRO? POSUDKOVÝ LÉKA?I A TO I V ODVOLAVACÍM ?ÍZENÍ PO?ÁD POUKATUJÍ NA TO ŽE OSOBA PO CMP NA P?L T?LA OCHRNUTÁ OSOBA A JE VOZI?KA? MÁ PŽÍZNANÍ JEN PRUKAZ TP A NIKOLIV ZTP.PON?VA? ?ÍKAJÍ ŽE JDE O ST?EDN? T?ŽKÉ POSTIŽENÍ NOSNÉHO APARÁTU.
zdravotne postizeny | ( tomads | 12.02.2019 - 15:05 ) | reagovat
dobry den pane karas pochazim od vyskova mam otce vazne nemocneho je bez amputacy nohy a je dost nemocny ma i problemy s plici a parkison bez me pomoci neni schopni jet k lekari byl sem na urade prace a oni mi rekli ze nema narok na prispevek chtel sem aby mi udelali koupelnu a zachod a oni mi rekli ze to nic neznamena zadna nemoc tak vas prosim jestli byste mi pomohl kde se mam obratit muj mejl je kikbokserista@seznam.cz
odpov?d,,,na otazku,, | ( kirvej miroslav | 21.12.2018 - 13:10 ) | reagovat
DOBREJ DEN PANE KRÁSA,JIŽ MÁM SYNA,KTERÝ MÁ T?ETÍ STU PEN,ANEVÍME JESTLI TO BUDE SCHVÁLENÉ,NEBOT JSE ZAJÍMAJI JENOM CO SE JÍM LÍBI,PROSÍM ODPOV?ZTE MI,DÍKY,S POZDRAVEM KIRVEJ MOST,,
help | ( jacira | 25.09.2017 - 13:34 ) | reagovat
Úžasné sv?dectví o kouzelníku, které mi p?ivedlo mého manžela .. Jmenuji se jacira. Jsem š?astn? ženatý s krásným a pe?ujícím manželem se dv?ma d?tmi. V mé rodin? se p?ed sedmi m?síci objevil velmi velký problém, mezi mnou a mým manželem, tak strašným, že p?išel k soudu k rozvodu. ?íkal, že nikdy necht?l z?stat se mnou znovu a že m? už nemiluje. Takže vycucoval z domu a ud?lal m? i mým d?tem procházet t?žkými bolestmi. Snažil jsem se všemi možnými prost?edky, abych ho vzal zpátky, po hodn? žebrání, ale bez úsp?chu. a potvrdil, že se rozhodl a nikdy m? necht?l vid?t znovu. Jednoho ve?era, když jsem se vrátil z práce, potkal jsem svého starého p?ítele, který se zeptal svého manžela. Takže jsem jí vysv?tlil všechny v?ci, a tak mi ?ekla, že jediný zp?sob, jak mého manžela vrátit, je navštívit kouzelník, protože pro ni opravdu pracoval. Takže jsem nikdy nev??ila kouzlu, ale nem?la jsem jinou možnost, než abych ji následovala. Pak mi dal e-mailovou adresu kouzelníka, který jí pomáhal p?edtím. Takže následujícího rána jsem poslal e-mail na adresu, kterou mi dala, a kouzelník m? ujistil, že budu mého manžela zpátky. Co úžasné prohlášení !! Nikdy jsem nev??il, takže mluvil se mnou a ?ekl mi všechno, co pot?ebujeme ud?lat. O ?ty?i dny pozd?ji poté, co jsme spole?n? pracovali a modlili se, p?ekvapiv?, m?j manžel, který m? nezavolal za posledních sedm sedm m?síc?, mi dal výzvu, aby mi oznámil, že se vrací. Tak úžasný!! Tak se vrátil tentýž den, s velkou láskou a radostí, a omluvil se za svou chybu a za bolest, kterou zp?sobil mn? a mým d?tem. Tehdy od toho dne byl náš vztah siln?jší než jak to bylo d?íve, pomocí kouzelníka. špatná paní, která používala voodoo kouzlo ke krádeži mého manžela, stále volávala, ale m?j manžel byl dost chlapík, aby jí ?ekl, že je mezi nimi, že se kone?n? vrátil zp?t do své rodiny a zablokoval ji všechny seznamy kontakt?. Jsem velmi spokojen s mým manželem. Tak prosím vás radím tam, abyste laskav? navštívili stejný e-mail dregbosolutioncenter@gmail.com, pokud jste v takovém stavu, nebo máte n?jaký problém související s " Takže díky tomuto Otci za to, že jsem vrátil mého manžela, a op?t p?inesl mé rodin? velkou radost. prosím, zkuste ho oslovit prost?ednictvím tohoto soukromého e-mailu, dregbosolutioncenter@gmail.com, a vysv?tlit mu všechno a také mi pod?kovat pozd?ji poté, co jste to vyzkoušeli. Miluju t? tak pane.
komunální volby a volby prezidenta | ( Old?ich Vojtíšek | 11.09.2016 - 14:11 ) | reagovat
Dobrý den, na koho se mám prosím obrátit o radu v p?ípad?, že jsem ZTP/P a nemohu se dostavit k volbám do ur?ené volební místnosti? Mám nárok, aby se volební komise dostavila do místa mého bydlišt?? D?kuji p?edem za odpov?? a p?eji p?kný den.
p?ísp?vek na zvláštní pom?cku | ( Ing B.Zourek | 31.07.2016 - 19:01 ) | reagovat
Dopbrý den, M?j manžel má vaskulární encefaplopatii pokro?ilém stádiu zam??enou na stabilitu. Sám nechodí, nenají se, na WC si nedojde nosí pleny, sám si nesedne neoblékne, musím se o n?ho starat 24 hodin denn?. Sou?asn? máme pr?kaz ZTP, který je pouze na jeden rok a kon?í 31.7.2016. Žádala jsem o prodloužení ZTP p?ípadn? ZTP/P(což si myslím, že by m?l dostat vzhledem k jeho zdravotnímu stavu) na ú?adu práce nám p?iznali pouze ZTP.Moc m? mrzí ,když vidím jak mají pr?kaz ZTP/P lidi, kte?í se vozí v dopravních prost?edcích a ješt? jede s nimi jedna osoba zadarmo ,tak nevím co to má znamená. Dále máme p?ed domen schody, když chci s manželem ven musím prosit kolem jdoucí o pomoc a n?kolikrá se stalo, že jsme spadli a já jsem byla dost potlu?ená .Z tohto d?vodu jsme žádali o zdvihací plošinu v dubnu která nám byla paní doktorkou zamítnuta ?ervenci se zd?vodn?ním , že léka?ský posudek neodpovídá této pot?eb?. Myslela jsme si, že se manžel dostane ven mezi lidi a bude se op?t cítit jako ?lov?k bohužel to co se píše a mluví v tisku, mediich, ve zdravotnictví (politici) co slyšíme jak se stát stará o nemohoucí ob?any, že tyto lidé by nem?li poznat sv?j hendikep a m?li by být, rovnocennými ob?any státu , ale v Kutné Ho?e bohužel neplatí. Moc prosím o pomoc a radu je nám ob?ma sedmdesát let a já jsem z toho všeho unavená a zoufalá jsem ,také nemocná .Za pochopení a pomoc v mé zoufalé situace p?edem moc d?kuji .
Poplatek ze psa. | ( Pavlištíková Hana | 02.02.2016 - 12:34 ) | reagovat
Dobrý den.Moje maminka bude mít 89 rok?. Jelikož je již zcela nepohyblivá ,je upoutaná na l?žko.Nevydrží sed?t.Proto již jsem ji nevym?nila pr?kazku ZTP/P ,kterou m?la . Nedostanu ji nikam na ú?ad.Nyní ale nastal problém ,nem?žu na magistrá m?sta pr?kazku p?edložit,aby byla osvobozena z poplatku za psa/ má ho 10 let/.Co mám d?lat? Není zbavená svéprávnosti.
P?ísp?vek na zvláštní pom?cku -motorové vozidlo | ( Nováková Šárka | 26.11.2015 - 10:51 ) | reagovat
Zdravím pane Kráso, mám na Vás velice d?ležitou žádost. Maminka nar. 1921 žádala o p?ísp?vek na mot.vozidlo,/pr?kaz ZTP-P/ poprvé v 04/2015 m?síci nebyly shledány d?vody pro uznání této pom?cky,odvolala jsem se do 8dn?, doložila více zpráv neurolog, ortoped. Tyto zdravotní zprávy poprvé nebyly dodány,chápu výrok léka?e,podruhé byly dodány, vid?ly maminku dv? léka?ky nezávisle na sob? a op?t p?išel dnes výrok nebyly shledány d?vody ke zm?n? posudkového záv?ru, setrvává se na výroku a od?vodn?ní ze dne 14.9.2015. Maminka má t?žkou poruchu nosného systému, je nesob?sta?ná, pot?ebuje pomoc 1-2 osob, sama nevstane, sama neud?lá v?bec nic. Má bolesti páte?e, ky?lí, kolena, kotníky. Po byt? s pomocí ujde tak tak 7-10 krok?. Máme invalidní vozí?ek. Je dosti náro?né stále volat sanitku se dv?mi muži,aby jí dovezli k léka?i,proto jsem volila tento krok,ovšem zcela zbyte?n?. Vypisuji pár výrok? léka??,abyste alespo? ?áste?n? ?etl o ?em píši. Akutní execerbace chronického bilat.L1S1 na podklad? t?žkých degenerativních zm?n Ls páte?e, komprese obratle L1 a L2 v osteoporotickém terénu. algie beder s propagaci do DKK.nestabilita,tuhost dkk,vertigo,tendence k pád?m,chronická analgetizace s nedosta?ným efektem. toto je vyjád?ení prvního léka?e,opsáno ?áste?n?. Vyjád?ení druhé léka?ky chronické vertebrogenní obtíže s chronický oboustranný lumboischiadicky sy Ls, S1 p?i deg.stenose. výrazná oseoporosa,osteofylární spondylosa,osteoporotická komprese L1,2,16,10,15.doma p?esuny z l?žka s dopomocí druhé osoby,chronická instabilita multisenzorická etiologie.Chronická recidivující lumbalgie a oboustranný lumboischiadicky sy Ls,S1 s poruchou dyn Isp p?i deg.stenose,anterolisthesa L4 I.st.osteoporotické komprese L1,2.;Vypsala jsem ?áste?n? vše co mi p?išlo d?ležité. Mohu v?d?t, ?lov?k který žádá o p?ísp?vek nesmí mít kon?etiny nebo hlavu na krku,anebo jaká je podmínka pro spln?ní toho,aby má maminka p?ísp?vek dostala??? Opravdu fungují 24hodin denn? a vozidlo by bylo velkou pomocí, je to nutností pro její další lé?ení, návšt?vy léka?? -plicní, o?ní, kardiologie,praktický léka?,neurologie,psychiatrie,nefrologie.... Moc d?kuji za Vaši odpov??,budu ?ekat. Klidný a úsp?šný den Nováková Šárka - sarculka@seznam.cz
el. podpis | ( jan cieslar | 22.05.2015 - 12:39 ) | reagovat
jse držitel pr?kazu ZTP , byla mi p?znána imobilita, cht?l bych si vy?ídi elektronický podpis jsou n?jaké slevy, v podstat? vše vy?izuji p?es internet . d?kuji !
legislativa | ( Jaroslav ?erný | 15.07.2014 - 10:04 ) | reagovat
Dobrý den. Mám skromný dotaz, jak je dlouhá posuzovaní doba žádostí klient?. jsem držitelem ZTP-P. Pro n?ho obnovení jsem p?ed p?l rokem žádal ú?ad MPSV a dodnes jsem nedostal žádné sd?lení. P?ipadám si prost?, jako Tatar. Co tam ti všichni v?tšinou ú?ednice d?lají, ale když se jich na n?co fakticky ptám , tak nula. U Cikán? by to byla asi jiná parketa. D?kuji za sd?lení. Jaroslav ?erný PS. K vaší kontrolní otázce. To si ze m? d?láte srandu a ?esky ?e?eno prdel. Na to se zeptejte cikán? a ne m?. Tak navštivte zvláštní školy. Víte v?bec jak vzniklo slovo cikán. Kde to žijem. Takže uvádím sedm, ale to se ponižuju.
dotaz | ( pepa | 08.07.2014 - 13:05 ) | reagovat
jak je to s prukazkou ZTP.JE NA NI NAROK PRI ATEROSKLEROZE DLNICH KONCETIN? DIKY MOC,CEKAM ODPOVED NA EMAIL MIRKA4949@SEZNAM.CZ
Písp?vek na pé?i | ( Marie | 24.03.2014 - 16:38 ) | reagovat
DOBRÝ DEN, VÁŽENÝ PANE KRÁSO.OBRACÍM SE NA VÁS S TÍMTO PROBLÉMEM MÉ MATKY, NAR.1937, BYTEM V ROKYCANECH. CHT?LA BYCH V?D?T, ZDA UZNÁTE JESTLI TO JE V??I MÉ MATCE KOREKTNÍ A ZÁKONNÉ JEDNÁNÍ ,?I NE A ZDA TO NENÍ SPEKULACE. MOJE MATKA, SI UŽ ZE ZOUFALSTVÍ POŽÁDALA O ZVÝŠENÍ P?ÍSP?VKU NA PÉ?I, OHLEDN? ZHORŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU, PO PROD?LANÉM KARCINOMU PRSU A TRPÍ ONEMOCN?NÍM DEGENERATIVNÍM POSTIŽENÍM KLOUB? ,JAK KOLENNÍCH, TAK I V RAMENI A V PÁTE?I S T?ŽKOU GONALTROZOU( ALTROZOU). MATKA CHODÍ O FR.HOLÍCH A LÉKA?KA TO STÁLE NEBERE NA V?DOMÍ A NELÉ?Í JÍ. JEN MATCE PÍŠE LÉKY NA BOLEST. PO KTERÝCH JE MATCE PAK ZLE. BERE DLOUHODOB? TAMOXIFEN A M?LA BY TO LÉKA?KA, VŽDY LÉPE ZVÁŽIT A ??ŠIT TO P?EDEM S ONKOLOGEM, NEŽ JÍ N?CO P?EDEPÍŠE NA BOLESTI KLOUB?. HLAVN? KV?LI NEŽÁDOUCÍM Ú?INK?M TOHOTO LÉKU. KDYŽ JSEM CHT?LA MATKU VZÍT DO PRAHY NA ODLEH?OVACÍ POBYT S REHABILITACÍ DO DOMOVA ?EPY, TAK LÉKA?KA NAPSALA,JAK NA TOM ŠPATN? MATKA JE. PANÍ VEDOUCÍ Z DOMOVA ?EPY MI V TEL.ROZHOVORU SD?LILA, ŽE A? SE O NÍ POSTARAJÍ S TAKOVOU DIAGNOZOU URGENTN? V ROKYCANRCH, ŽE NEM?ŽE MATKA TAK DLOUHO ?EKAT, AŽ SE UVOLNÍ MÍSTO ,KDYŽ JE MIMO PRAŽSKÁ, KDE MATKA ŽIJE OSAMOCENA A NEMOHU SI JÍ ANI VZÍT K SOB? ,NEBO? POT?EBUJE ODBORNOU LÉ?BU KTEROU SE STÁLE MATKA SNAŽÍ OD LÉKA?KY DOMOCI, ALE STÁLE JÍ NENÍ POSKYTNUTA A ANI NA MÉ NALÉHÁNÍ, ŽE POŽADUJI PRO MATKU ODBORNÉ REHABILITACE, ABY SE JÍ TY ÚPORNÉ BOLESTI KLOUB? V KOLENOU I V RAMENI A V PÁTE?I OD NICH ULEVILO. ALE NA MÍSTO TOHO, JÍ DOSLOVA ODKLIDILI DO ÚSTAVU SANATORIA -JANOVA ,KDE SE LÉ?Í PACIENTI P?EDEVŠÍM S PLICNÍ TUBERKULOZOU, SE KTEROU MATKA NEMÁ NIC SPOLE?NÉHO A KDYŽ SE DOŽADOVALA TAM, PO ODBORNÉ REHABILITACI, ?EKLI JÍ ŽE JE TAM ŠPATN? A ŽE TO TAM NEMAJÍ TU ELEKTOLÉ?BU A VODOLÉ?BU. SKRÁTKA A DOB?E JÍ BYLO ?E?ENO, ŽE JÍ VLASTN? DALI NA SOSIÁLNÍ L?ŽKO. TAKŽE MATKA SE VRÁTILA DOM? STÍM, ŽE SE BUDE NADÁLE DOŽADOVAT, TÉ ODBORNÉ REHABILITACE. DO PROPOUŠT?CÍ ZPRÁVY JÍ NAPSALI, ŽE SE JÍ ZDRAVOTNÍ STAV ZLEPŠIL,P?I?EMŽ TO NENÍ PRAVDA. Z?EJM? NA ZÁKLAD? TOHO JÍ NEUZNALI ZVÝŠENÍ P?ÍSP?VKU NA PÉ?I Z PRVNÍHO STUPN? NA DRUHÝ, JAK MATKA ŽÁDALA. JE TO VŠE PODIVNÉ, NEBO? KDYŽ JSEM CHT?LA PO MATKY PRAKTICKÉ LÉKA?CE NAPSAT DOHLED A KONTROLU LÉK? A REHABILITACE NA DOMA OD DOMÁCÍ ZDRAV. PÉ?E HOME CARE-HOLOUBKOV, ?EKLA MI MUDr. FILÍPKOVÁ V TEFONU ,ŽE MOJÍ MATCE TO NEPOM?ŽE A ŽE POT?EBUJE ODBORNÉ REHABILITACE.TY BUDOU PRO MOU MATKU Ú?IN?JŠÍ. DODNES SE JICH MATKA NEDO?KALA A UŽ DVA ROKY MÁ JEN P?IZNANÝ P?ÍSP?VEK NA PÉ?I S ?ÁSTKOU 800K?, COŽ MÉ MATCE NA POT?EBNOU PÉ?I NESTA?Í. D?CHOD MÁ NÍZKÝ. DÁLE DOSTÁVÁ JEN 400K? NA MOBILITU A P?ITOM MUSÍ JEZDIT NA PRAVIDELNÉ KONTROLY K LÉKA??M A SANITA JE PRO NÍ STRESUJÍCÍ.STÁLE MATCE ?ÍKÁM A? VYM?NÍ SVOJÍ LÉKA?KU, ALE MATKA ?ÍKÁ, ŽE JE NA NÍ ZVYKLÁ JÁ JSEM SAMA PE?OVATELKA A ŽIJU V PRAZE . UŽ DRUHÝM ROKEM JSEM BEZ ZAM?STNÁNÍ I KV?LI T?MTO MATKY NEDO?EŠENÝM PROBLÉM?M A JEZDÍM MATCE ZA?IZOVAT SPOUSTU V?CÍ A POMÁHAT, JAK POT?EBUJE, KDYŽ JÍ PENÍZE NA PÉ?I NESTA?Í. DÁVÁM ZA VLAK SPOUSTU PEN?Z A MUSÍM SI ?ÍC O PENÍZE MATCE, NEBO? NEMÁM ŽÁDNÝ P?ÍJEM A JSEM DLOUHODOB? NA Ú?ADU PRÁCE. Z T?CHTO D?VOD? NEMÁ ANI MATKA DOSTATEK FINANCÍ A ANI JÁ .ŽIVÍ M? MANŽEL D?CHODCE.TEN D?LÁ ?IDI?E AUTOBUSU A JE TO NA POVÁŽENOU ,KDYŽ MÁ SKORO 70 LET.VŠE BY VY?EŠIL VYŽŠÍ P?ÍSP?VEK, ABY MATKA MOHLA Z?STAT VE SVÉM P?IROZENÉM DOMÁCÍM PROST?EDÍ A SAMA SI PLATILA POT?EBNOU PÉ?I A DOPRAVU NA ODBORNÉ REHABILITACE A JINOU Ú?INNOU LÉ?BU,KDYŽ TO NECHCE LÉKA?KA AKCEPTOVAT, ABY JÍ NAPSALA N?JAKÉ LÁZN? NEBO POBYTOVÉ ODBORNÉ A Ú?INNÉ REHABILITACE.TAKŽE MYSLÍM SI O TOM VŠEM TOTO, KDYŽ MÁ JÍT MATKA NA SOCIÁLNÍ L?ŽKO TO JE PODLE LÉKA?KY T?ŽCE NEMOHOUCÍ, ALE KDYŽ MATKA CHCE BÝT CO NEJDÉLE VE SVÉM P?IROZENÉM DOMÁCÍM PROST?EDÍ A CHCE VYUŽÍVAT TO, NA CO MÁ DLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PLNÉ PRÁVO A NÁROK, TAK TO JE PODLE LÉKA?KY A POSUDKOVÉ KOMISE ,KTERÁ JÍ NAVÝŠENÍ ODMÍTLA, Z?EJM? ZDRAVÁ.TOTO M? NA TOM ZARÁŽÍ A ZAVÁNÍ TO SPEKULACÍ, PO KTERÉ P?JDU I KDYBYCH NEM?LA MÍT NA CHLEBA. P?EDEM MOC D?KUJI ZA BRZKOU RADU A ODPOV?? A ZAJÍMALO BY MNE, JAKÝ MÁTE VY NA TO NÁZOR A ZDA BY JSTE SE NÁM SNAŽIL N?JAK POMOCI HLAVN? MÉ MATCE S TÍM, JAK TO VŠE RYCHLE VY?EŠIT, NEŽ BUDE MATKA JEŠT? VÍCE V DEPRESIVNÍM STAVU, NEŽ JE TE?.SE SRDE?NÝM POZDRAVEM, MOC D?KUJI P?EDEM ​​ZA BRZKOU ODPOV??. MARIE JEDINÁKOVÁ TEL.607243924-PEV.284821730 Email.mariejedinakova@seznam.cz Matky tel.736131206 P?EJI P?KNÝ DEN A MOC D?KUJI.
POZDRAV PRO KAMARÁDA PANA KRÁSU | ( tomík bob?ík | 17.11.2013 - 11:25 ) | reagovat
PANE KRÁSA,POŠLETE MI BALÍ?EK K MIKULÁŠI... TOMÍK
Příspěvek na péči | ( Eva | 12.03.2013 - 10:25 ) | reagovat
Dobrý den,obracím se na Vás s radou,kdy nám již tento rok podruhé byla zamítnuta na syna(autistu) příspěvěk na péči 4stupně,kdy on zvládá jen mobilitu a měl by tedy mít nárok na 4stupen.Děti ve spec.škole,které jsou na tom ještě lépe,ho mají.Nechápu podle čeho to tak soudí a rozhoduji,ale ted k mému dotazu:Ted po druhém zamítnutí jsme podali dovolání a bylo nám řečeno,že si tím můžeme ublížit,že můžeme spadnout ještě níže tedy na 2stupen,prosím můžete mi nějak vysvětlit jak v Praze kam pojedeme až si nás pozvou můžou sebrat dávky a to i ty nynější a spadnout o stupen ještě níž?Vydím v tom velkou nespravedlnost a také neznám odpověd,proč jestliže neuznají 4stupen,proč nenechají 3st a můžou nás hodit do 2stupněmajk je toto možný?Děkuji za informaci.
kycelni a kolenni implantaty | ( Katerina Sklenarova | 02.02.2013 - 17:13 ) | reagovat
Vazeny pane Kraso, rada bych se Vas zeptala na nove podminky pri udelovani ZTP. Kdyz jsem mela 2 kycle a 1 koleno vymenene, dostala jsem prukaz ZTP. Nyni mam i dalsi koleno vymenene. Budu mit narok na ZTP? Stary ZTP mi vyprsi 31.8.2013.
Dobrý den pane předsedo | ( Zdeněk Hradecký | 24.01.2013 - 13:45 ) | reagovat
obracím se na vás z prosbou abyste pokud je to ve vaší moci poslal kontrolu na ůřad práce do litoměřic na sociální odbor a sice proto že jsou neustálé problémy z vyplácením příspěvků na péči pro mého syna který je ZTP/P vyplácení se neustále mění jednou je do 20-tého dne v měsíci a tento měsíc je již 24-tého a na sociálce nám řekli že příspěvek bude vyplacen příští týden že se špatně zadala aplikace a že jim to banka vrátila aby jsme byli trpělivý jak mám potom pečovat o syna a zajišťovat mu péči když si dámy na sociálce zanedbávají svou práci .devadesáti lidem nevyplatili příspěvek na péči včas v termínu ve kterém má být vyplacen a tyto problémy jsou opakopvaně již několik měsíců nám tvrdí že mají termín od 9 dne v měsíci do 20-tého dne vměsíci takže mají času dost takhle se v Litoměřicích jedná ze zdravotně postiženými.proto se na vás obracím jménem zdravotně postižených o pomoc a mám k vám důvěru z pozdravem Hradecký Zdeněk
prosba o pomoc treba jen radou | ( zdena Kulhankova | 27.11.2012 - 20:12 ) | reagovat
Vazeny p.Krasa jste moje posledni nadeje muj syn po padu se strechy 7metru vysky nemel nadeji na zivot.Prezil ale kvuli nesmyslnym zakonum ze nesplnil duchod.poj.nema narok na duchod.Byli jsme ochotni doplatit nedali nam tu moznost ikdyz vim ze x znamych si doplatili co jim schazelo a normalne maji duchod.S pozdravem Kulhankova Kopernikova 677 TrinecProsim o odpoved
muj bratr je bezdomovec | ( lenka hruba | 28.10.2012 - 21:06 ) | reagovat
prosim pomozte,muj bratr prisel o obe nohy,je to bezdomovec,nema narok vubec na nic,na duchod vubec na nic,jak mu mam pomoci,aby mohl byt umisten do nejakeho ustavu,kdyz nema zadny prijem.prosim pomozte.
 
Vy?izování pr?kazu ZTP-P | ( Jana Sieglová | 26.08.2015 - 13:04 ) | reagovat
Dobrý den,mám na Vás dotaz.Starám se už druhý rok o svého otce,který je po t?žké levostranné CMP ležící,vyžaduje pé?i 24hodin denn? a k tomu má další t?žké diagnózy.Stupe? závislosti dostal 3,zajímal by m? rozdíl mezi stup?em 3 a 4.Zaráží m?,že o této závislosti rozhodují lidé,kte?í ho nikdy nevid?li.Ale dále k pr?kaz?m. Pr?kazy jsme m?li ,ale po 2 letech jsme museli žádat znovu.Asi si na ú?adech myslí,že zázra?n? vstane!Nejenom,že to trvá nehorázn? dlouho a dostali jsme nespo?et doporu?ených dopis? o pr?b?hu vy?izování(zbyte?n? vyhozené peníze za poštu).Když jsme se kone?n? vypravily na ú?ad práce,tak jsme se dozv?d?li,že pr?kaz bude až za 14 dní a to pouze ZTP-P,druhou pr?kazku vydává magistrát m?sta Liberec.Píšu to proto,že je to pro nás hodn? složité navštívit dva ú?ady a to nemluv? o parkovacích místech u obou ú?ad?-jsou nevyhovující.Pro? toto nejde slou?it na jedno místo ?Na ú?adu práce fronty,na magistrátu se pije káva a vesele debatí.Hodn? m? to zlobí a zajímalo by m?,jestli v?bec n?kdo ?eší,myslím tím MPSV,jaké máme velké problémy nejenom s ú?ady!d?kuji jana.sieglova12@seznam.cz
Důchod | ( Jaroslav | 11.07.2012 - 11:43 ) | reagovat
Dne 12.8.2010 jsem se v Karviní na OSSZ na posudkovej komisi,tam my byl odebrán důchod z 3 stupně na o.byl jsem zdráv.Z ČSSZ my poslali dopis 3.9.2010 že už nejsem invaliditní od 20.10.2010.tak chci vedět od kdy jsem nebyl invaliditní od toho data co jsem byl v Karviné alebo to co my zaslala ČSSZ ješte my poslali za 8.9 měsíc peníze.
Invalidní důchod a rodičovský příspěvek | ( Dana | 07.07.2012 - 18:23 ) | reagovat
Dobrý den Měla bych prosbu jsem plně invalidní a čekám miminko. Mám nárok na invalidní důchod a rodičovský příspěvek. Děkuji
bezpečnostní terčík pro osoby se zdravotním postižením | ( Bednářová | 31.03.2012 - 19:55 ) | reagovat
Dobrý den, mám návrh na novou zdravotní pomůcku pro větší bezpečnost na silnici a cestování hromad.prostředky. Vycházím z jednoho zážitku při přestupování z jednoho nástupiště na druhé v žel.stanici Č.Budějovice. Přecházení s méně pohyblivou dcerou bylo trošku delší a na nástupišti na nás čekal připravený rychlík.Mávala jsem rukama, křičela na průvodčí (od vlaku nás dělilo asi 30 metrů),ale ona nás prostě přehlídla a málem nám vlak ujel před nosem. Proto si myslím, že pokud bych měla v ruce terčík s viditelným označením ZP, určitě by pochopila, že nemůžeme popoběhnout a po peronu se jen tak necouráme. Terčík bych využila při nástupu a výstupu, neboť i zde je problém. Řidič by ihned pochopil, že sice z vozu vystoupím,ale zpět se natahuji pro dceru,která stojí nahoře na stupínku a neumí sama slézt. Hodně by to lidí využilo, neboť není na každém vidět, že je zdravotně postižený. Slepci mají svoji hůl, invalidé svůj vozík a potom existuje skupina lidí, kteří se pohybují pomalu, nejistě nebo pouze za pomoci druhé osoby. Těm by terčík pomohl k větší bezpečnosti. Mám představu, že terčík bude tvarem a velikostí odpovídat již zavedeným terčíkům pro školky s rozdílem, že bude na něm nalepena modrá samolepka s bílým písmem ZP. Obdobný terčík stojí 6O Kč. Bezpečnostní zastavovací terčík pro školky používá se pro bezpečné přecházení přes cestu Klikněte pro více informací Bezpečnostní zastavovací terčíky jsou důležitou pomůckou pro školy a školky při přecházení dětí přes přechod silnice. Reflexní zastavovací terč má minimální garantovanou odrazivost světla do vzdálenosti 100 metrů, což je několikanásobně více než běžné zastavovací terče s červeným kruhem bez reflexních prvků. Rozměr 180 x 130 mm Materiál: PVC a retroreflexní fólie s vysokou odrazivostí Možnost vlastního potisku, možnost výroby jiných rozměrů na zakázku. http://www.e-safetyshop.eu/velkoobchod/prodtype.asp?cookiecheck=yes&PT_ID=864&strPageHistory=cat Jako nápad mi to přijde docela zajímavý a hlavně nový bezpečnostní prvek pro ZP. S pozdravem Bednářová
Zdravím pane Kráso | ( Iva Eiblová | 06.03.2012 - 19:09 ) | reagovat
Dobrý den,mám takový jeden dotaz.Pracuji ve VDI DITA Tábor.Funguje to tam tak,že zaměstnancům je prodlužována pracovní smlouva i třeba 7 let.Personální říkala,že našli díru v zákoně.To by mě moc zajímalo.Já jsem tam jen pár měsíců,ale za tu dobu jsem si taky všimla,jak se družstvo přiživuje na práci lidí se zdravotními problémy.Nemáme tam ani minimální mzdu. Přála bych si,aby jste mě nikde nejmenovali,protože nepotřebuji,aby se po mě někdo ,,vozil'' Ale žádám tímto o prošetření.Děkuji Iva Eiblová
 
Re: Zdravím pane Kráso | ( Karel Novák | 26.04.2012 - 09:30 ) | reagovat
Dobrý den,pracoval jsem ve VDI KARKO se sídlem v UL na pobočce ve Mstišově okres Teplice v Č. Tam jsme pobírali (nevím proč) jen 75% procent minimální mzdy. Navíc nás tamní "vedení" zmiňované pobočky nutilo brát si zadanou práci i domů a to jak při čerpání řádné dovolené, tak i na víkendy a svátky. Proto jsem tam na vlastní žádost ukončil pracovní poměr. Je vůbec zákonné toto vše možné??? S pozdravem Karel Novák
pozdrav VÁCLAVU KRÁSOVI... | ( Tomík | 24.02.2012 - 18:23 ) | reagovat
VÁŽENÝ PANE KRÁSA,SVÁTEK MÁM 7.3.2012 S POZDRAVEM TOMÍK
ŽÁDOST O NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU | ( Eva Tůmová | 20.01.2012 - 18:16 ) | reagovat
DOBRÝ DEN, RÁDA BYCH VÁS POPROSILA O RADU OHLEDNĚ NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI.POTŘEBOVALA BYCH VĚDĚT, JAKÝM KOEFICIENTEM SE NÁSOBÍ ŽIVOTNÍ MINIMUM U TOHOTO PŘÍSPĚVKU.DĚKUJI VÁM ZA ODPOVĚĎ
ODEBRANI,SOC.PRISPEVKU,,NA ;PECI O OSOBU BLIZKOU, | ( EVA PECHOVA | 11.01.2012 - 13:57 ) | reagovat
VAZENY PANE PREDSEDO,MEM VELKY PROBLEM SE SYNEM,PRO ODEJMUTI,,SOC,DAVKY,,JE TEL.POSTIZEN,DALE ALE BYCH VAM CHTELA ZASLAT VSE POTREBNE,,VCETNE LEJARSKYCH,ZPRAV,A ROZHODNUTI,,,MOHU??DEKUJI PECHOVA EVA,,VALASSKE MEZIRICI,,ZASOVKA,776...OKR.VSETIN.
dotaz | ( Dagmar Dudáková | 01.01.2012 - 09:26 ) | reagovat
Jak ser mohu zúčastnit nárazové návštěvy parcovního úřadu dne 4.1,2012,když jsem nechodící invalida???????????
pan | ( dolenek vojtech | 27.12.2011 - 17:36 ) | reagovat
dobry den pane kraso man manzela s 5stupen bechtera chodi o dvou francouskych holich neokoupe se ani neoholi je po operci patere nema plici ma vsechny klouby na nohach i rukach spatne sam se neoblece ani neokoupe ma prukasku ztp/p dere 8000t bezmocnosti a presto nema narok na auto sam nedojde nikam bere biologickou lecbu pater je srostla muzete nam poradit dekuji
ZTP | ( Zdenka Krejčíková | 19.12.2011 - 20:23 ) | reagovat
Dobrý den,potřebovala bych radu,nebo pomoc.Jsem pátý rok v plném invalidním důchodu.Dva roky jsem měla průkazku ZTP,po požádání o prodloužení mi byla i po odvolání zamítnuta,bez možnosti odvoláni do r.2015.Léčím se s ICHDKK.St.p.F-P by passu I.dx.,nedávno PTS ilických tepen vlevo.Po US tepen:incip.inssuficience chlopní VSP I.dx.,hemodynam.významné změny v průběhu ATP.Závěr-ICHDKK a insuf.VSP I.dx.Každý můj krok je utrpení a stav se zhoršuje.Je mi 47 let.Děkuji Zdena.(zdenkaskorobardotka@seznam.cz)Pokud je tu někdo kdo mi poradí,už vážně nevím co mám dělat.Mám pocit,že se vše vyřeší až amputací,ke které bohužel můj stav směřuje.
POZDRAV | ( TOMÍK BOBŘÍK | 14.12.2011 - 19:08 ) | reagovat
CHCI VÁM POPŘÁT VESELÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A NOVÝ ROK 2012 TOMÍK
Výpočet ID | ( Věra Saganová | 09.12.2011 - 21:28 ) | reagovat
Dobrý den. Obracím se na Vás s prosbou o radu. Můj syn má diagnostikován Aspergerův syndrom. Bohužel teprve teď v 21 letech. Ale to je na dlouhé vyprávění. Psychiatrička tvrdí, že má nárok na důchod z mládí, ale posudková lékařka mu přiznala 2. stupeň s odůvodněním, že si díky pozdní diagnóze neměl možnost projít nějakou sociální terapií. To ovšem není má vina, běhám po doktorech od jeho 3 let. Navíc mu přišel výměr na 3000 Kč, ale dcera jedné známé se stejnou diagnózou má téměř 7000 Kč. Jediný rozdíl mezi nimi je ten, že dívka nikdy nepracovala, kdežto můj syn se snažil zařadit do normální společnosti a má odpracováno přerušovaně 8 měsíců. Nerozumím tomu. To je za svou snahu trestán nižším invalidním důchodem? Nevím, co s tím. Kdo mi to vysvětlí, kam se mám obrátit? Nemohu jet do Prahy, aby mi to vysvětlili. Předem děkuji za odpověď Saganová
dotaz ohledně nových znaků místo znaku "vozíčkáře" do automobilu | ( danatrtikova@seznam.cz | 01.11.2011 - 11:07 ) | reagovat
Vážený pane Kráso zdravím Vás a prosím o radu,pomoc, nevím, jak to vyjádřit. Jsem zdravotně-tělesně postižená, držitelkou průkazky ZTP, používající označení auta značkou vozíčkář. Včera jsem si byla znak vyměnit za nový. Zděsila jsem se, k čemu je tento nový znak určen. Je to pouze parkovací karta, pokud použiji soukromé parkoviště, ani tam ji nemám k ničemu. Dříve se ke znakům/trojúhelníkům/ dávaly dálniční známky, znak vozíčkáře dálniční známku nahrazoval. Nyní nic. Kdo je držitelem průkazky ZTP, vždy má značné zdravotní problémy a auto se znakem neužívá z frajeřiny, ale z nutnosti. Nechápu, jak mohli naši mocipáni rozhodnout tak, tak rozhodli, že nebudeme moci bez zakoupení klasické dálniční známky dálnice používat. Již tak při pobírání invalidního důchodu neoplýváme žádným luxusem, musíme obracet každou korunu, než ji z ruky vydáme a tento paskvil v podobě nového označení pro zdravotně postižené mě přímo uráží. Sleduji Vaši snahu pomáhat zdravotně postiženým, proto chci moc poprosit, zda byste se mohl na patřičných místech zkusit toto rozhodnutí změnit, aby nové označení zdravotně postižených, držitelů průkazek ZTP, ZTP/P, používajících automobil, nahrazovalo i dálniční známku, nebo jiným způsobem by mohli zdravotně postižení bezplatně dálnice používat. Za pochopení a odpověď předem děkuji. Trtíková.
prosba | ( Anna Dumová | 19.08.2011 - 12:00 ) | reagovat
Dobrý den pane Kráso, prosím o radu. Můj manžel je majitelem ZTP IIjiž 8 let.Nyní má po operaci druhého náhradního koleního kloubu.Špatně chodí má dvě francouské hole.Bohužel takový je život a on by rád chtěl ještě žít radostně ale,ale. Bydlíme ve městě Svitavy na malém sídlišti ,myslím rozměrově ,kde je nás na malém kousku 180 rodin. Z toho 4 rodiny mají na autech značku ZTP.Parkovacích míst je asi 20 až dejme tomu 30.Již 8 let žádám ,prosím Městský úřad ve Svitavách ,kde mimo jiného ´je zastupitel z Vaši rady zdravotně postižených pan Cvrkal. Bylo nám řečeno na odboru dopravy ,že nám tam značku pro vozíčkáře dají ,ale stím,že každý rok zaplatíme 9000,-Kč.Manžel je více jak 12 let v invalidním důchodu a já také.Neumím si představit ,kde bych na to vzala,když každý měsíc za léky platíme kolem 4000,-Kč.Všichni z Městského úřadu se nám vysmívají ,že by to chtěl každý. Ani pan Cvrkal nepomohl. prosím značně ,mohl by jste nám poradit ,dle jakého zákona musí město přidělit značku pro invalidy.Já vím,že ten zákon existuje ,že když při takovém počtu lidí musí být aspoň dvě místa pro vozíčkáře.Víte neházím lidi do jednoho pytle ,vždy je posuzuji podle jak se říká srdíčka,ale u nás na úřadě tam ani jeden člověk není. Oni si nepřipouštějí ,že třeba tuto pomoc budou taky potřebovat.Prosím a omlouvám se za tak dlouhý dotaz ,ale již nevíme ,kde hledat trochu úcty a hlavně značku pro vozíčkáře.Mnohokrát děkuji za odpověď. Se srdečným pozdravem Anna Dumová MALÉ NÁMĚSTÍ 14 Svitavy dumova.anna@centrum.cz
 
Re: prosba | ( Anna Dumová | 23.08.2011 - 18:46 ) | reagovat
Dobrý den, děkuji,že jste nám neodpověděli. Je to opravdu smutné. S pozdravem Anna Dumová
POZDRAV | ( TOMÍK BOBŘÍK | 15.05.2011 - 20:31 ) | reagovat
VÁŽENÝ PANE KRÁSA NEZNÁTE NĚJAKÉ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ.
zneužívání ID | ( Jana Dvořáková | 24.03.2011 - 23:22 ) | reagovat
Dobrý den p.Krása,právě jsem zhlédla pořad .Jílkové Máte slovo a zase jsem z toho smutná.Mám souseda,který bere už asi 5 let,od 49let, inv.důchod,který dostal,protože mu zemřela matka a propustili ho z práce.Jeho praktický lékař ho nechal marodit celý rok a potom mu přiznali ID.V noci chodí po hospodách a ve dne se válí v posteli,jinak je velice dobře zabezpečen,vyženil velký majetek a ještě se nestydí brát od státu peníze,které by mohli dostat opravdu nemocní a děti.Doufám,že nyní se opravdu každý ID prověří.Hodně zdraví přeje J.D.
Zdravotně postižení | ( Marie Lhotská | 23.03.2011 - 12:42 ) | reagovat
Vážený pane Kráso, jsem také majitelka průkazky ZTP II. Byla bych se velice ráda zúčasatnila demonstrace zdravotně postižených, ale protože vydržím stát jen chvíli, tak to nebylo možné. Prostě při vrozeném postižení míchy to nelze. Obracím se tedy na Vás s prosbou o sepsání petice zdravotně postižených za jejich práva. Pokud taková petice bude, velice ráda ji podepíši. A asi bych nebyla sama, protože se domnívám, že mnoho zdravotně postižených, stejně jako já, se nebylo schopno demonstrace zúčastnit. Přeji všem hezký den a zdravím, M. L.
Zdravotně postižení občané | ( Jaroslav Tejral, doc.MUDr | 10.03.2011 - 10:46 ) | reagovat
Vážení, velmi rád bych se zúčastnil 22.3. domonstrace v Praze. Mám sice jen ZTP ale moje pohyblivost je natolik špatná, že bych to nezvládl. Jak se může tato vláda (ministr Drápek), tento stát, tak hrubě a necitlivě chovat k nám postiženým. Moje invalidita vznikla až po nástupu do starobního důchodu, vzhledem k výraznému postižení nosných kloubů, páteře a zejména těžkého postižení srdečního svalu, jsem se ocitl na hranici života. Nechtěl jsem nic, než průkazku ZTP od r. 2007. abych mohl zaparkovat na vyhražených parkovištích ve Fakultní nemocnici při častých vyšetřeních nebo hospitalizaci. Nyní mám letos prodlouženou průkazku ZTP do 31.1.2014 a to mi chce p. ministr Drábek vzít? 47 let jsem pracoval pro pacienty jako lékař, s pauzou po 1968 jsem učil studenty na lékařské fakultě. A to mám nyní zůstat ve zcela bezvýchodné situaci, když tato vláda vyznává konzervativní hodnoty? Moji starobní penzi mi vyplácí VSSV. Opravdu jsem měl v roce 1968 emigrovat, abych tuto "ctihodnou" vládu neobtěžoval svými potřebami?
DEMONSTRACE | ( hUSÁK ROMAN | 08.03.2011 - 10:15 ) | reagovat
jsem také postižený a nelíbí se mi připravované zákony.ale podle vyjádření ministra psv p.DRÁBKA je dle svých slov tento připraven k dialogu a kompromisům tak aby byli spokojeni všichni.ponechme tomu prostor.skutečně se jedná jen o návrhy-i když nepřijatelné.není to jejich konečná verze a ani není řečeno,že budou postoupeny ke schválení a tedy k přípomínkování,které by bylo jistě obsáhlé i z vlastních řad.žádná rozvinutá země s klasickým demokratickým režimem/ponechme stranou,že i tato společnost má své chyby/neponechává postižené mimo.a věřím,že ani tato společnost prezentovaná vládou/koalicí/nenadřadí zájem snížení zadlužení a z toho plynoucích úspor pro státní rozpočet.nepodporuji a zatím nesouhlasím se shromážděním nebo demonstrací dne 22.3.2011. ponechme prostor k jednání a z toho plynoucích závěrů.potom dle situace bude prostor pro tato vyjádření nespokojenosti.není možné aby návrhy byli schváleny v této podobě a znění,takto jsou likvidační a omezující.jako-by naše omezení byla malá a tak nás omezí ještě navíc?třeba mám mylný pohled na věc ale zkušenosti mi napovídají k tomu aby byl poskytnut prostor k jednání se zapojením i předsedy vlády p.Nečase.
Jsme ovce jiz stovky let | ( ¨Vaclav Krasa | 08.03.2011 - 09:23 ) | reagovat
Dobry den, pane Krasa. Jiz nekolik let jako ID sleduji deni ,radoby receno v nasi republice a jsem velice znepokojen stavem i jednaninm nasi politicke garnituri,tedy i vasim. Vy i vasi soukmenovci se snazite o fyzickou likvidaci vsech ID. Ted po bombastickem extemporu (idiotu lekaru) jste rozjeli protestni akce (ha,ha,ha)jako projev dulezitosti Vaseho nekolikaleteho postu ochrance ID? Ne!!! Myslim si ze zato HOVNO co jste ve sve funkci udelal pro ID ,je treba zacit zvonit . Jak je zvykem mezi ovcema. Takze pane Krasa zacinam zvonit a az skoncim budete jen jezdit z nejakeho vyslouzileho 3+1!!!!!A myslym ze i presto ze me IG neni hodno vaseho vzdelani, mam dost vysokoskolsky vzdelanych partneru, kteri vas v pohode mohou nahradit.Zacal pro vas jiz predem prohrany boj. VY DLOUHOLETA PIAVICE.
DEMONSTRACE | ( hUSÁK ROMAN | 08.03.2011 - 09:02 ) | reagovat
JSEM TĚLESNĚ I ZDRAVOTNĚ TĚŽCE POSTIŽENÝ VE 3STUPNIA JSEM SI VĚDOM A SOUHLASÍM S TÍM,ŽE NÁVRHY ZMĚN ZÁKONŮ TÝKAJÍCÍ SE POSTIŽENÝCH JE NEPŘIJATELNÝ.VŠE JE OVŠEM JEN V RÁMCI NÁVRHU A JE TEDY ZDE PROSTOR K JEDNÁNÍ A SÁM MINISTR DRÁBEK JE NA TO DLE JEHO VYJÁDŘENÍ PŘIPRAVEN.POSKYTL BYCH TOMUTO JEDNÁNÍ PROSTOR A NESVOLÁVAL NĚJAKÉ PROTESTNÍ AKCE AŽ PODLE VÝSLEDKŮ JEDNÁNÍ.DO JEDNÁNÍ JE POTŘEBA ZAPOJIT I PŘEDSEDU VLÁDY P.P.NEČASE JAKOŽTO BÝVALÉHO MINISTRA PSV.AŽ PROBĚHNOU TATO JEDNÁNÍ A POKUD NEDOJDE K PODSTATNÝM KOMPROMISŮM V NÁVRZÍCH POTÉ BYCH PŘISTOUPIL K URČITÝM AKCÍM NAPŘ.SHROMÁŽDĚNÍ VE FORMĚ PROTESTU.VĚŘÍM V TO,ŽE SPOLEČNOST A JEJÍ KVALITA SE POZNÁ A HODNOTÍ PODLE TOHO JAK SE UMÍ POSTARAT O SLABÉ A NEMOCNÉ A TOMU NENÍ NADŘAZEN ANI DEFICIT O JEHOŽ SNÍŽENÍ TATO VLÁDA USILUJE,OVŠEM POSTIŽENÍ NA TOMTO NEMAJÍ ZÁSLUHU A ČÁSTKY PRO TUTO SKUPINU LIDÍ BY MĚLY ZŮSTAT NA SVÉ VÝŠI A BÝT NEDOTKNUTELNÉ A ST.ROZPOČET BY MĚL NADÁLE S TÍMTO RESP.S TOUTO ČÁSTKOU PRO ZMÍNĚNOU SKUPINU LIDÍ STÁLE POČÍTAT,NEJEDNÁ SE O ŽÁDNÝ NADBYTEČNÝ VÝDAJ A ANI OSTATNÍ ZEMĚ EU SE NEPOKOUŠÍ JAKKOLIV TOTO ZPOCHYBNIT NEBO OMEZOVAT V DŮSLEDKU SNÍŽENÍ STÁTNÍHO DLUHU.K TOMUTO JE PROSTOR JINDE.I PŘESTO,ŽE SI MYSLÍM A VĚŘÍM,ŽE SE I TOTO V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH ZNEUŽÍVÁ .JSEM PRO JAKOKOLIV KONTROLU NEBO ZAJIŠTĚNÍ K OMEZENÍ TOHOTO JEVU ALE S OHLEDEM NA NÁS SKUTEČNĚ POSTIŽENÉ,KTEŘÍ UŽ TAKTO MAJÍ KVALITU ŽIVOTA PODSTATNĚ ZNEHODNOCENOU.VĚŘÍM V LIDSKOST A SOCIÁLNÍ CÍTĚNÍ KTERÉ JE NADŘAZENO POKUSŮM O ZAJIŠTĚNÍ ROZPOČTU.
 
Re: DEMONSTRACE | ( tom | 18.03.2011 - 21:15 ) | reagovat
S kým a o čem chcete jednat arogance této vlády i p. ministra Drábka je snad jasná všem! Pokud si Drábek tyto návrhy prosadí ve vládě, tak je hotovo, pak mužete jít si stěžovat na lampárnu!
Postižení na tom budou mnohem hůř finančne jsemčetla na internetu !!!!!!!!!!! | ( Ludmila Vrb. | 07.03.2011 - 11:02 ) | reagovat
Je to hrůza pane Krasa,co chysta tato vlada,místo aby se o nas postarala tak nám stale jen bere aby oni měli víc na rozhazovaní.Ještě věřím panu minist.V.Bártovi ,že to nepotpoří ten má dobre srdce.Doufam že VV to neschvalí.Mějte se hesky L
asociální vláda | ( Rudolf | 07.03.2011 - 09:40 ) | reagovat
Vzhledem k tomu jaké kroky dělá tato vláda s důchodci a zdravotně postiženými si vystavuje vysvědčení o své neschopnosti!!!Vládo STYDTE SE! Čihák.
VYSVĚDČENÍ | ( TOMÍK | 12.01.2011 - 16:06 ) | reagovat
PANE KRÁSA,POSÍLEJTE MI KRÁSNÉ POHLEDY I DOPISY. POŠLETE MI BALÍČEK PRO RADOST... S POZDRAVEM TOMÍK BOBŘÍK

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.93