Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Anketní otázka

Václav Krása - předseda Národní rady zdravotně postižených v ČR

01.01.1970 - 01:00   |   Patrik Nacher   |   komentářů (54)

S Václavem Krásou (www.vaclavkrasa.cz) nejen o přestupku Jaromíra Jágra.

1) Jaký je váš názor na nový silniční zákon v oblasti, která se týká trestů za stání
či zastavení na místech určených pro invalidy?


Obecně jsem toho názoru, že nový zákon o provozu na pozemních komunikacích výrazně
přispěl k uvědomění si zoufalé situace v silniční dopravě v naší zemi. Jsem řidič již více než
třicet let, denně řídím, ale v posledních letech jsem měl na silnicích čím dál větší strach.
Naše silnice se staly džunglí, začalo platit právo silnějšího (drzejšího). Nový zákon v tomto
ohledu přinesl okamžitou nápravu, sice nikoliv stoprocentní, ale dost výraznou. Proto jsem
zastáncem nového silničního zákona. Samozřejmě, že zákon má řadu chyb, ostatně jako
většina zákonů, které přinášejí systémové změny a já nový silniční zákon považuji za
systémovou změnu. Jednou z chyb zákona je nepochybně i přílišná ochrana vyznačených
parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením. Jen pro přesnost, v mediích se
používá pořád termín „parkovací místa  pro invalidy“. Slovo invalida se v odborné
terminologii ani v hnutí zdravotně postižených vůbec nepoužívá. Slovo invalida se používá
ve smyslu neschopný, a to lidé se zdravotním postižením nejsou.Považuji trest odnětí
řidičského průkazu na šest či dvanáct měsíců za parkování na vyhrazeném parkovišti pro
osoby se zdravotním postižením za zcela nepřiměřený, za trest, který neodpovídá
nebezpečnosti jednání. Stání na vyhrazeném parkovišti obecně považuji za nemorální.
Lidé se zdravotním postižením potřebují větší parkovací místa a v dostupnosti objektů,
které chtějí navštívit. Na druhé straně je třeba konstatovat, že stání na vyhrazeném
parkovišti neznamená přímé ohrožení účastníků silničního provozu. Proto je zcela nelogické,
aby za takové stání následoval trest srovnatelný s trestem za řízení pod vlivem alkoholu,
případně s trestem za zavinění dopravní nehody s následkem zranění.  

 

 

2) Nemůže přílišná přísnost obrátit lidi proti komunitě občanů se zdravotním
postižením?


Ano, to je přesně ten základní problém. Přílišná ochrana jakékoliv komunity se vždy ve
svých důsledcích obrátí proti této komunitě. Základním úkolem Národní rady zdravotně
postižených je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti. Integraci vnímáme
jako uzpůsobení našeho prostředí tak, abychom si mohli sami zajišťovat všechno potřebné
pro plnohodnotný život – studium, práci, bydlení, dopravu, kulturu a mnoho dalších věcí.
Podobná zákonná ustanovení, která jsou v prvním plánu ve prospěch zdravotně postižených,
ale zároveň mohou způsobit mnoha lidem velké problémy, ve skutečnosti působí proti
komunitě lidí se zdravotním postižením, protože budou vyvolávat negativní reakce části
společnosti proti přílišné ochraně lidí se zdravotním postižením. Samozřejmě, že je možné
namítnout, že kdyby lidé neporušovali zákony nečekal by je žádný trest. Myslím si, že tady
platí „kdo jsi bez chyby, hoď první kamenem.

 

3) Jaké postihy byste zvolil vy?


Zvolil bych kombinaci finančního trestu s nějakým menším počtem bodů. Finanční trest by
mohl být citelný, aby přistižený hříšník pocítil okamžitý trest. Bodový trest jeden až dva
body by měl působit jako obrana proti opakovanému stání na vyhrazeném parkovišti pro
ty, které finanční tresty příliš nevychovávají.

 

 

4) Co si myslíte o přestupku hokejisty Jágra?


Pan Jágr nepochybně porušil zákon a musí očekávat trest. Z televizní reportáže bylo zřejmé,
že se přestupek stal hodně pozdě večer a opravdu mohlo dojít k přehlédnutí značky o
vyhrazeném parkování a tudíž se domnívám, že k němu došlo spíše neúmyslně. Případ pana
Jágra, který byl široce medializován jasně ukázal na nepřiměřenost trestu za jeho přestupek.
Na druhé straně jsem v mediích zaznamenal snahu právníků pana Jágra zpochybnit
předpisové označení vyhrazeného parkování. Je to samozřejmě důsledek nepřiměřenosti
trestu. Přivítal bych však kdyby nám pan Jágr svým vlivem pomohl změnit kontroverzní
ustanovení zákona.

 

5) Jaký trest byste mu dal?


Nejsem ten kdo může stanovit trest za jakýkoliv přestupek. Domnívám, že v souladu s tím
co jsem uvedl v předchozích odpovědích bych přiměřený trest viděl ve výrazné finanční
pokutě a jedno až dvou bodů.

 

6) Co budete konkrétně dělat s touto situací? Hodláte se oficiálně obrátit například
na policii, aby tyto přestupky neposuzovala až tak přísně či budete iniciovat
patřičné změny zákona?


Policie  má v tomto případě omezený prostor pro zmírnění trestu. Zákon jasně říká, že za
stání na vyhrazeném parkovišti určené pro osoby se zdravotním  postižením následuje
finanční trest a odnětí řidičského průkazu na půl roku či na jeden rok. Policie může zmírnit
finanční trest z deseti tisíc na pět tisíc. Víc asi policie nemůže dělat.  Naší snahou bude, při
případné novelizaci zákona, změnit trest za  stání na vyhrazeném parkovišti pro osoby se
zdravotním postižením. Budeme usilovat, aby trest byl logicky zdůvodnitelný, ale v každém
případě, chceme zachovat ochranu vyhrazených míst pro parkování osob se zdravotním
postižením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7) Na druhé straně je pravda, že lidé často stojí na vyhrazených místech, co by se s
tím mělo podle vás dělat?


Vždycky se najdou lidé bezohlední, kteří se nedívají napravo, nalevo. S tím se musí pořád
bojovat. Proto je dobře, že se o problému vyhrazených parkovacích  míst pro osoby se
zdravotním postižením dnes tolik mluví. Jediným lékem proti přestupkům tohoto druhu je
častá a důsledná kontrola a adekvátní trest.

 

 

8) Nevzrostl až přespříliš počet těchto vyhrazených stání a počet kartiček takto
označujících vozidla?


Právo k parkování na vyhrazeném parkování pro osoby se zdravotním postižením má držitel
průkazu ZTP nebo ZTP/P. Tyto průkazy vydávají odbory sociálních věcí obcí s rozšířenou
působnosti na základě posouzení  zdravotního stavu posudkovým lékařem České správy
sociálního zabezpečení. Takže představa, že vzrostl počet vydaných oprávnění k parkování
na vyhrazených parkovacích místech není reálný. Spíše se o tomto problému více hovoří.
Ovšem to neznamená, že by řada lidí neměla zfalšované označení na svých vozidlech, nebo
toto označení nezneužívala. Tady je pole pro policii, aby důslednou kontrolou dokázala
takové případy odhalit.

 

Václav Krása - předseda Národní rady zdravotně postižených v ČR

Rýchla a spo?ahlivá ponuka pôži?iek

Spolehlivé a solidní finan?ní úv?ry pro celou ?eskou republiku práv? nyní. Nabíz...

Cenov? dostupná nabídka p?j?ky

Spolehlivé a solidní finan?ní úv?ry pro celou ?eskou republiku práv? nyní. Nabíz...

seriózní a rychlá nabídka p?j?ky

Spolehlivé a solidní finan?ní úv?ry pro celou ?eskou republiku práv? nyní. Nabíz...

Když jsem vid?l p?ísp?vek na internetu

Když jsem vid?l p?ísp?vek na internetu, který jí ?íkal, jak jí pomohl doktor I...

Jsem tu, abych zpíval chvály doktoru Ilekhojiemu

Jsem tu, abych zpíval chvály doktoru Ilekhojiemu, který mé p?ání splnil. P?ed...

Diskutovat

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.93