Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Anketní otázka

Ing. Petr Šlegr (SZ) - vedoucí Dopravní sekce Strany zelených

01.01.1970 - 01:00   |   Michal Burda   |   komentářů (0)

12 otázek na téma nový silniční zákon pro vedoucího Dopravní sekce Strany zelených Ing. Petra Šlegra (SZ)

1.      Považujete nový silniční zákon za užitečný a povedený?

SZ považuje nový silniční zákon za užitečný a potřebný. Nicméně k některým bodům zákona máme připomínky nebo výrazně negativní stanoviska.

 

2.      Které body zákona považujete za dobré a které podle Vás potřebují změnu?

Velmi dobré

 

·        Bodový systém „jako takový“

 

Vítané:     

 

·        Dětské zádržné systémy na všech silnicích

·        Cyklistické přilby

·        Úprava průjezdu kruhovým objezdem

·        Úprava „průjezdného pruhu“ při nehodách na vícepruhových silnicích

 

       Špatné:   

 

·        budeme navrhovat změny v ustanovení o jízdě kamionů během víkendu s cílem zákazu jízdy kamionů především  v páteční odpoledne, sobotní dopoledne a neděle tak, aby došlo k oddělení kamionové dopravy od rekreačního provozu a tím ke zvýšení jeho bezpečnosti

·        budeme navrhovat snížení maximální hmotnosti nákladních vozidel na úroveň sousedních zemí – přetěžovaná vozidla ničí konstrukci silnic

·        přestože principiálně souhlasíme se zákazem stání na zeleni, domníváme se, že pro toto ustanovení zvláště na venkově zatím nejsou podmínky

      

3.      Jakým způsobem chcete vymítit alkohol a agresivitu řidičů z českých silnic?

Navrhujeme již u prvního zjištění jízdy pod vlivem alkoholu nad 0,5 promile zadržení ŘP a zákaz řízení na 3 měsíce. Policie by se měla zaměřit právě na přestupky dělané agresivními řidiči – např. předjíždění tam, kde to je zakázané,…  ne jen vybírat pokuty za drobná překročení rychlosti.

 

4.      Souhlasíte s principem dvojího trestu pro řidiče (pokuta a trestné body)?

Nejedná se rozhodně o dvojí trest, ale jeden trest, který má několik opatření, což je v trestním právu běžné – například sazba dle zákona současně s propadnutím věci nebo zákazem činnosti

 

5.      Co říkáte na názor premiéra Jiřího Paroubka, který po prosazení zákona zjišťuje, že je přísný a uvažuje o dočasné amnestii pro řidiče?

S dočasnou amnestií nesouhlasíme z právních i věcných důvodů, o přísnosti zákona vzhledem ke krátké době jeho platnosti nelze dělat předčasné závěry.

 

6.      Jaký je Váš názor na celoroční svícení?

Souhlasíme s touto úpravou, která je ve většině případů prospěšná, byť má i svá negativa. Může snížit včasné rozeznání vozidel s předností v jízdě, motocyklů a tramvají, které v dosavadní úpravě měly nařízené celodenní svícení. Nevadí nám přitom ani drobné zvýšení spotřeby paliva, přínos pro bezpečnost je zde důležitější.

 

7.      Při prosazování zákona bylo často argumentováno bodovým systémem v západních zemích. Není tento argument nefér v momentě kdy u nás nejsou stejné podmínky jako v západních zemích (kvalita silnic, morální úroveň police, technické vybavení policie atd.)?

Podle názoru SZ argument o bodovém systému v jiných státech není nefér, ale ani ho nepovažujeme za obzvlášť silný.

Uvedené problémy a jejich naléhavost si dobře uvědomujeme a jsme připraveni se podílet na jejich řešení. Ale nevidíme důvod, proč kvůli nim omezit vymáhání dodržování platných pravidel silničního provozu.

 

8.      Souhlasíte se zvýšením pravomocí pro městskou policii?

Nemáme problém se zvýšením pravomocí městské policie, je však potřeba důsledný kontrolní mechanismus, aby se nestalo že MP bude jen vybírat pokuty za překročení rychlosti o 3km v hodině. Hlavním úkolem by měl zůstat veřejný pořádek ve městě.

Podpořili bychom případné přiměřené zvýšení nároků na strážníky.

 

9.      Souhlasíte se šéfem dopravní policie Zdeňkem Bambusem, že policie může jezdit rychleji i bez zapnutého majáku? (Právo, 11. 7. 2006)

Podle našeho chápání zákona to možné není, takže nesouhlasíme. Obecně nesouhlasíme s žádnou úpravou, která by měla zvýhodňovat jednu skupinu řidičů před ostatními. Příslušníci Policie ČR by měli jít naopak příkladem ostatním řidičům. Z hlediska bezpečnosti je pro nás tento výklad nepřijatelný. Dovedeme si však představit porušování některých ustanovení zákona vozidly neuniformovaných složek Policie ČR a bezpečnostně-informačních služeb státu při plnění úkolů,
jejichž společenský přínos je větší než riziko pro účastníky silničního
provozu.

 

10.  Souhlasíte s ministrem dopravy Milanem Šimonovským a podporujete další zpřísnění sankcí vyplývajících z nového silničního zákona?

Vzhledem ke krátké době účinnosti tohoto zákona považujeme úvahy o zpřísnění nebo zmírnění za předčasná. Je potřeba vyčkat a vyhodnotit delší období.

 

11.  Souhlasíte s možností odebrat řidičský průkaz na místě policistou?

Ano, souhlasíme s možností odebrat ŘP na místě policistou, zejména při jízdě pod vlivem alkoholu a výrazným překročením povolené rychlosti.

 

12.  Váš pohled na nový silniční zákon, který nebyl obsažen v předchozích odpovědích.

Budeme požadovat okamžité zpoplatnění všech silnic, na něž bude umožněn vjezd vozidlům nad 12 tun . Pokud tomu tak nebude, budou dopravci po zavedení mýtného na dálnicích jezdit a ničit silnice nižších tříd, s dopadem na bezpečnost v mnoha obcích….

Budeme požadovat přísné pokuty za přetěžování vozidel.

Navrhneme systém zpoplatnění podle velikosti vlivů na destrukci vozovek, tzn. že silnice, které nejsou konstruovány na těžkou nákladní dopravu budou zpoplatněny podstatně více než nové dálnice.

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.92