Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Anketní otázka

Ing. Pavel Hojda (KSČM) - poslanec

01.01.1970 - 01:00   |   Michal Burda   |   komentářů (0)

12 otázek na téma nový silniční zákon pro poslance Ing. Pavla Hojdu (KSČM)

1.    Považujete nový silniční zákon za užitečný a povedený?

Nový silniční zákon není zcela povedený, ale považuji jej pro toto období za velmi užitečný. Napravuje totiž pokřivené vědomí některých řidičů, že porušovat zákon o provozu na pozemních komunikacích je normální a ten, kdo se snaží a snažil dodržovat zákon je s prominutím "vůl".

 

2.      Které body zákona považujete za dobré a které podle Vás potřebují změnu?

Za dobré považuji zavedení bodového systému. Tím se docílí toho, že budou časem vyřazeni alespoň na nějakou dobu z provozu ti řidiči, kteří neuznávají zákonná pravidla a řídí se pravidly svými. Potřebné je řešit některé nejasnosti a nejednoznačnosti. Za velmi důležité považuji rovněž odstranění sankcí (bodových) za přestupky, které přímo nesouvisí s bezpečností provozu na pozemních komunikacích a snížení tvrdostí některých sankcí.

 

3.      Jakým způsobem chcete vymítit alkohol a agresivitu řidičů z českých silnic?

Domnívám se, že postihy, které jsou v zákoně za alkohol a jiné návykové látky jsou nyní dostatečné a dostatečně odstrašující. Jakmile veřejnost používající komunikace "vstřebá" zákon, dojde zajisté i k razantnímu snížení počtu "alkoholiků" za volantem a snížení agresivního chování. Agresivita dle mého názoru je způsobena i tím, že vznikalo mnoho krizových situací při provozu na pozemních komunikacích proto, že část řidičů nerespektovala zákon a chovala se agresivně k těm, kteří jezdili podle pravidel a tzv. "překáželi" na silnici. Velmi dobrým krokem je nyní snaha krajů a obcí a ŘSD, aby zmizely nesmyslné značky a rychlostní omezení tam, kde je to nelogické.

 

4.      Souhlasíte s principem dvojího trestu pro řidiče (pokuta a trestné body)?

Trestné body nejsou dle mého názoru druhým trestem, ale evidencí o řidiči, jak často a jak závažným způsobem porušuje zákon. Proto se domnívám, že trestné body za přestupky nesouvisející s bezpečností provozu jsou nadbytečné. Pokud je zjištěno, že řidič porušuje zákon opakovaně a ohrožuje bezpečnost provozu je správné, že se na určitou dobu bude muset rozloučit s řidičským průkazem a poté absolvovat přezkoušení dle zákona.

 

5.     Co říkáte na názor premiéra Jiřího Paroubka, který po prosazení zákona zjišťuje, že je přísný a uvažuje o dočasné amnestii pro řidiče?

Takovému názoru a stanovisku nerozumím, překvapil mně a domnívám se, že z úst premiéra byl nešťastný.

 

6.      Jaký je Váš názor na celoroční svícení?

S celoročním svícením jsem nesouhlasil a domnívám se, že není nutné po celý den svítit ani v zimním období.

 

7.     Při prosazování zákona bylo často argumentováno bodovým systémem v západních zemích. Není tento argument nefér v momentě kdy u nás nejsou stejné podmínky jako v západních zemích (kvalita silnic, morální úroveň police, technické vybavení policie atd.)?

Své stanovisko k bodovému systému jsem řekl v odpovědi na otázku č. 4. Domnívám se, že mohl být zvolen systém jednodušší, jako např. v 6O. letech "papírové kupóny označované policisty"

 

8.      Souhlasíte se zvýšením pravomocí pro městskou policii?

Ano, v některých městech se situace s nerespektováním zákona o provozu na pozemních komunikacích stávala neudržitelnou a bylo zapotřebí hledat řešení. Nejhůře na tom jsou a byla města v příhraničí, kde si návštěvníci z okolních zemí mysleli, že nemusí respektovat žádné zákony. Bohužel Policie ČR právě v těchto místech nedokázala zajisti pořádek.

 

9.      Souhlasíte se šéfem dopravní policie Zdeňkem Bambasem, že policie může jezdit rychleji i bez zapnutého majáku? (Právo, 11. 7. 2006)

Ano při práci policie mohou nastat situace, kdy je zapotřebí i za cenu porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích zasáhnout nebo se rychle přemístit aniž by bylo použito majáku. Chceme aby policie zajišťovala pořádek a dodržování zákona, ale aby zasáhla tam, kde je to z hlediska dodržení zákona, ochrany života, zdraví a majetku. Mohou tedy nastat situace, kdy nelze použít např. majáku a přitom překročit rychlost apod. O každém takovémto postupu by měly být učiněny záznamy a doložena oprávněnost porušení dopravních předpisů.

 

10.  Souhlasíte s ministrem dopravy Milanem Šimonovským a podporujete další zpřísnění sankcí vyplívajících z nového silničního zákona?

Ne  v současné době se nedomnívám, že by mělo dojít k dalšímu zpřísnění, ale spíše ke zpřesnění a odstranění nelogičností.

 

11.  Souhlasíte s možností odebrat řidičský průkaz na místě policistou?

Ano, takovýto postup dokonce vítám.

 

12.  Váš pohled na nový silniční zákon, který nebyl obsažen v předchozích  odpovědích.

Nový silniční zákon přinesl drastické zpřísnění postihů. Jedná se tedy o zpřísnění přestupkového zákona a ne zásadní změnu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Domnívám se, že by bylo vhodné uvažovat o zpřísnění postihů i v ostatních oblastech našeho života zejména tam, kde se nedaří snížit na přijatelnou mez porušování zákonů.

 

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.93