Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Anketní otázka

Jak na poškozenou dálniční známku

20.05.2009 - 15:12   |   MD/MV   |   komentářů (3)
METODICKÝ POKYN PRO VÝMĚNU DÁLNIČNÍCH ZNÁMEK

Ministerstvo dopravy vydaloo pro výměnu nebo náhradu dálniční známky (přesněji kupónu ) metodický pokyn.

 

Metodický pokyn stanoví pro výměnu nebo náhradu kupónu následující pravidla:

Vyměnit nebo nahradit lze jen roční kupón všech tří kategorií, a to pouze v době jeho platnosti.
Výměnu nebo náhradu kupónu provádějí na podkladě žádosti a za úhradu vybrané provozovny České pošty jejichž seznam je na této adrese:

http://www.cpost.cz/data/cz/produkty/Opravnene_posty_DK_2008.pdf

1)

Výměna kupónu z důvodu poškození čelního skla motorového vozidla a v případě chybné manipulace s kupónem (např. chyba při vyplňování registračního čísla, poškození před vylepením apod.).
Výměnu kupónu provede kterákoliv z oprávněných provozoven České pošty na základě žádosti, ke které se přikládá:

 - první část kupónu nalepená na průhlednou fólii tak, aby byla viditelná jak přední, tak zadní strana, přičemž ochranný holografický prvek, dvoupísmenná série, šestimístné pořadové číslo a vyplněná státní poznávací značka musí být v takovém rozpoznatelném stavu, aby se porovnáním s druhou částí kupónu dala jednoznačně potvrdit identita dvoudílného kupónu

- neporušená druhá část kupónu identická se sejmutou první částí kupónu, včetně vyplněné státní poznávací značky. Žádost obsahuje čestné prohlášení, kterým žadatel potvrzuje, že neuplatnil žádný požadavek na úhradu zničeného kupónu.

2)

Náhrada kupónu z důvodu:

a) poškození čelního skla motorového vozidla v případě, že při zničení kupónu původně nalepeném na vnitřní straně čelního skla motorového vozidla nebude možno z důvodu stavu kupónu uplatnit jeho výměnu podle odstavce 1)

b) odcizení prvního dílu kupónu

c) odcizení druhého dílu kupónu Náhradu kupónu provede kterákoliv z vybraných provozoven České pošty na základě žádosti, ke které se přikládá:
 

ad a)

- neporušená druhá část kupónu

- doklad vydaný příslušným orgánem Policie České republiky o provedeném šetření ve věci (např. kopie zápisu o dopravní nehodě, při které došlo z důvodu poškození čelního skla i ke znehodnocení kupónu, kopie zápisu o šetření o odcizení čelního skla vozidla, kopie zápisu o šetření požáru vozidla nebo jiné události související s poškozením vozidla s následkem zničení kupónu).

ad b)

- neporušená druhá část kupónu

- doklad vydaný příslušným orgánem Policie České republiky o provedeném šetření ve věci odcizení prvního dílu kupónu.

ad c)

- první část kupónu nalepená na průhlednou fólii tak, aby byla viditelná jak přední, tak zadní strana, přičemž ochranný holografický prvek, dvou-písmenná série, šestimístné pořadové číslo a vyplněné registrační číslo musí být v takovém rozpoznatelném stavu, aby se dala potvrdit pravost kupónu

- doklad vydaný příslušným orgánem Policie České republiky o provedeném šetření ve věci odcizení druhého dílu kupónu.

Ve všech uvedených případech náhrad kupónu žádost obsahuje čestné prohlášení, kterým žadatel potvrzuje, že neuplatnil žádný požadavek na úhradu zničeného, eventuelně odcizeného kupónu.

Při odcizení motorového vozidla se náhrada dvoudílného kupónu neprovádí.

Jak na poškozenou dálniční známku

Jak na poškozenou dálni?ní známku

Váš ?lánek je naprosto nep?esný a neodpovídá skute?nosti ani nepostihuje všechny...

JAK ODSTRANIT DÁLNIČNÍ ZNÁMKU

http://www.novinky.cz/domaci/292039-takto-odstranite-bez-problemu-dalnicni-znamk...

Náhrada při odcizení vozidla

Vážení, při odcizení vozidla se náhrada známky provádí, stačí mít usnesení polic...

Diskutovat

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.93