Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Anketní otázka

Jak vybrat leasingovou společnost?

01.01.1970 - 01:00   |   www.idnes.cz   |   komentářů (0)

Při výberu leasingové společnosti byste měli brát v úvahu následující faktory:

 1. Silné finanční zázemí
  Zásadně byste měli spolupracovat jen s renomovanou leasingovou společností, která má silné finanční zázemí. Leasingové společnosti si na financování nákupů automobilů většinou půjčují od bank. Nakoupená auta pak dávají do zástavy ve prospěch věřitelských bank. Zbankrotuje-li Vaše leasingová společnost, s největší pravděpodobností přijdete o „svůj“ automobil, i když platíte bezproblémově. „Váš“ automobil je totiž ve vlastnictví leasingové společnosti. Banka ho zabaví a z jeho prodeje se snaží uhradit závazky, které vůči ní má leasingová společnost. Mezi finančně nejsilnější leasingové společnosti patří CAC Leasing, ČSOB Leasing, GE Money Auto, ŠkoFIN a Leasing České Spořitelny. Většina z nich také nabízí velmi kvalitní služby, o čemž svědčí jejich více než 50%-ní podíl na trhu.

 2. Cenové srovnání
  Je přirozené vybrat si tu levnější nabídku. O způsobu cenového srovnání se více dozvíte zde.

 3. Doplňkové služby
  Neméně důležité jsou také doplňkové služby, jako je možnost předčasného (řízeného) ukončení leasingové smlouvy, výběru pojišťovny, individuálního pojištění, vyšších zůstatkových hodnot, delší doby financování a či nepravidelného splácení.

Nutné podklady

Nutné podklady pro vyřízení leasingové smlouvy zahrnují platný občanský průkaz, rodný list a výpisy z účtu, kam Vám chodí výplata či potvrzení zaměstnavatele o výši platu. U ne příliš drahých vozů a složení zálohy převyšující 30% ceny vozu stačí u některých leasingových společností předložit pouze občanský průkaz a rodný list. Pro uzavření leasingové smlouvy zpravidla musíte prokázat čistý měsíční příjem (upravený o další závazky) ve výši minimálně dvojnásobku měsíční leasingové splátky.

DPH u leasingu

Na leasingové nabídce i splátkovém kalendáři uvidíte výši DPH – 19% pro finanční službu i předmět leasingu. Leasingové financování je výhodné právě díky tomu, že si leasingové společnosti mohou DPH 19% u auta odečíst z ceny vozu, což snižuje Vámi zaplacené úroky.

Pojištěji u leasingu

Všechny leasingové společnosti vyžadují, aby vůz byl havarijně pojištěn. Požadavky na maximální výši spoluúčasti se různí podle leasingové společnosti. Sjednat a zaplatit pojištění odpovědnosti (tzv. Povinné ručení) je povinností majitele vozu.

Leasingovy koeficient

Leasingový koeficient je poměrové číslo, které ukazuje o kolik více zaplatíte za pořízení vozu na leasing ve srovnání s pořízením tohoto vozu za hotové. Obecně vzato by se do čitatele mělo započítat všechno, co v leasingu zaplatíte vč. DPH (bez pojištění), a do jmenovatele cenu vozu vč. DPH. Exituje ale zhruba kolem 20 některých celkem férových, ale některých velmi zavádějících způsobů výpočtu leasingového koeficientu. V naší leasingové kalkulačce používáme následují, dle našeho názoru nejobjektivnější způsob výpočtu:

Čitatel: součet zálohy na leasingové nájemné, paušálního poplatku vč. DPH, sumy všech splátek leasingového nájemného vč. DPH bez pojištění a zůstatkové hodnoty vč. DPH Jmenovatel: cena vozu vč. DPH

Výsledkem je číslo větší než 1, které vám za desetinnou čárkou ukazuje kolik % zaplatíte navíc, když si vůz pořídíte na leasing ve srovnání s tím, kdybyste si je pořídili za hotové. Např. koeficient 1,158 znamená, že za dobu leasingu zaplatíte 15,8% z ceny za to, že jste si auto pořídili na leasing.

Porovnání dvou nabídek

Při srovnání dvou leasingových nabídek je třeba vzít v úvahu součet všech plateb, které za dobu leasingu zaplatíte. Jedná se o:

 • zálohy na leasingové nájemné
 • paušální poplatek na začátku smlouvy
 • všechny leasingové splátky včetně pojištění i povinného ručení
 • zůstatkovou hodnotu

Není snad třeba připomínat, že je nutné srovnávat srovnatelné: tedy stejnou cenu, značku a typ auta a stejnou délku trvání leasingu. V případě, že je zůstatková hodnota na konci leasingu vyšší než symbolická (> 2000 Kč) doporučujeme srovnat současnou hodnotu (NPV) těchto dvou variant.

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.91