Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Anketní otázka

Kritéria pro výběr povinného ručení

01.01.1970 - 01:00   |   www.idnes.cz   |   komentářů (0)

...cena pojištění

U většiny klientů představuje rozhodující faktor pro výběr pojišťovny. Základní pojistné se mezi pojišťovnami výrazně neliší, proto je třeba vzít v úvahu i další podmínky. Při srovnání pojišťoven podle ceny (při daných limitech plnění) je třeba vzít v úvahu i bonusy a možnost področních plateb. Většina pojišťoven umožňuje področní platbu bez přirážek.

...asistenční služby

Asistenční služby jsou dalším důležitým faktorem pro výběr pojištění. Nejčastěji zahrnují uhrazení nákladů na technickou pomoc (opravu, odtah, uschování, atd.), ubytování v nouzi, náhradní dopravu, půjčku, apod. Jednotlivé pojišťovny se odlišují v rozsahu, územní platnosti (zda i v zahraničí a v jakém rozsahu), v limitech plnění, dále i v tom, komu je určena! Některé pojišťovny mohou poskytovat asistenční služby jen pro poškozeného a pro pojištěného již ne. Jiné pojišťovny nabízejí tyto služby i pro pojištěného v případě nezaviněné havárii či poruše vozu. Důležité jsou rovněž limity plnění. Lze se setkat i s nabídkou pouhého přivolání asistenční služby a náklady si musí hradit pojištěný sám. Širší rozsah asistenčních služeb je zpravidla nabízen u vyšších variant.

...limity pojistných plnění pro věcné škody a škody na zdraví (pojistné krytí)
Základní limity jsou nastaveny právním předpisem, tudíž každá pojišťovna musí minimálně tyto limity dodržet. Většina pojišťoven nabízí dvě varianty pojistného krytí, výjimečně tři nebo jednu variantu. Většinou je příplatek za vyšší limit nízký a stojí za úvahu, přesto kdo nepoužívá auto denně či nejezdí na frekventovaných silnicích či do zahraničí si vystačí se základním limitem plnění, který činí 18 mil. Kč pro škody na majetku a 35 mil. Kč pro škody na zdraví.

...doplňkové pojištění zdarma
Nabídku doplňkových pojištění lze třeba vzít rovněž do úvahy při výběru pojišťovny. Většinou jde pouze o marketingové akce typu úrazové pojištění sedadla, pojištění garáže, apod. Některá doplňková pojištění mají svá opodstatnění - například pojištění právní ochrany do určité výše zdarma.

...slevy na jiná pojištění a připojištění dalších rizik
Povinné ručení je samo o sobě pro pojišťovny většinou ztrátové. Přesto tento produkt pojišťovny poskytují z důvodu zkompletování nabídky produktů a zejména z důvodu získání potenciálních klientů, kterým mohou nabídnout jiné své produkty a získat si jejich věrnost na svou stranu. Nejčastěji jsou poskytovány slevy ve výši 5 - 30% z pojistného na havarijní pojištění - pojištění čelního nebo všech skel, pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby, pojištění úrazu dopravovaných osob, připojištění výše nákladů na opravu vozidla, apod. Zde záleží na tom, zda klient uvažuje o sjednání takového pojištění.

...finanční síla, pověst pojišťovny a hustota likvidatur
Povinné ručení je samo o sobě ztrátový produkt. Aby pojišťovna dostála svým závazkům (nejen vůči poškozeným, ale i klientovi) je nutná finanční síla. Je důležitá, i přestože Česká kancelář pojistitelů přebírá závazky za klienta zkrachovalé pojišťovny v případě vzniku pojistné události. Rovněž je dobré se ptát (třeba známých) na zkušenosti s likvidací pojistných událostí (i z havarijního pojištění). Dostupnost likvidatur, rychlost plnění závazků a obslužný servis je také důležitý a pro mnohé klienty zásadní.

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.88