Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Anketní otázka

Některé nové přestupky nezařazené do bodového systému

01.01.1970 - 01:00   |   www.sbirkazakonu.cz   |   komentářů (0)

Přestupku se dopustí ten, kdo jako provozovatel vozidla nezná údaje o totožnosti osoby, které svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení. Sankce: v blokovém řízení pokuta 3000 Kč, ve správním řízení pokuta 5000 - 10 000 Kč.

 

     Přestupku se dopustí také učitel autoškoly, který provádí výcvik ve výcvikovém vozidle a je pod vlivem alkoholu, případně se na výzvu policisty odmítne podrobit dechové zkoušce.

     Takovému učiteli hrozí pokuta 10 000 - 20 000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.

 

     Přestupku se dopustí též řidič, který při kontrole není držitelem příslušných dokladů nebo jsou tyto doklady neplatné, dále řidič, který nevede správně záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a záznam o provozu vozidla, řidič, který tyto záznamy nepředložil, případně řidič, který stanovené doby řízení, bezpečnostních přestávek a odpočinku nedodržuje anebo nesplní povinnost stanovenou řidiči vozidla vybaveného záznamovým zařízením podle předpisu ES.

     Za to vše hrozí řidiči pokuta ve správním řízení do 10 000 Kč a lze uložit i zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.

 

     Vedle neoprávněného zastavení a stání na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené označením O 1 (označení pro vozidlo přepravující těžce postiženou osobu) je nově přestupkem také neoprávněné použití označení vozidla O 1 při stání nebo jízdě.

     Nová je také sankce za tento přestupek - ve správním řízení pokuta 5000 - 10 000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.87