Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Anketní otázka

Vše o dovozu ojetého automobilu

27.06.2007 - 02:34   |   lidovky.cz, tipcars.com   |   komentářů (1)

Chcete si dovézt ojetý vůz ze zahraničí a nevíte jak na to? Dnes Vám přinášíme kompletní informace o změnách a podrobný přehled všech úkonů, kterými si zájemce o přihlášení ojetiny musí projít.

Jelikož nedávno uveřejněný článek o změnách dovozu ojetin vyvolal rozsáhlou diskuzi, budeme se dnes snažit vše upřesnit a podrobně popsat postup, kterým musí dovozce či zájemce o vůz ze zahraničí postoupit.

Při dovozu automobilu mohou nastat dvě možnosti:
Možnost I. - vůz s globální homologací:
Pokud osobní automobil má osvědčení o homologaci typu ES (je vyznačena na výrobním štítku vozidla*), můžeme dovést vozidlo bez ohledu na jeho stáří. Vůz musí být po koupi v zahraničí odhlášen, jelikož při registraci v ČR budete potřebovat doklad o vyřazení vozidla z registru vozidel jiného státu (tzv. odhlášku), nebo doklad o celním odbavení. Zde je nutné zmínit, že například německé úřady doklady o vyřazení vozidla nevystavují a v ČR budete muset předložit doklad o nabytí daného osobního automobilu. Úřad navíc odebírá originály německých dokladů.
Dále v ČR navštívíte pojišťovnu a STK, kde se vozům mladším osmi let provede technická kontrola. Vozidla starší osmi let je nutné nechat podrobit kontrole, zda na voze nebyly uskutečněny technické úpravy, které by neodpovídaly osvědčení o homologaci.
Poté stačí s již vypsanými doklady zajet na registr vozidel a vůz přihlásit.

* - výrobní štítek bývá umístěn podle typu vozidla v motorovém prostoru, v oblasti pravých předních dveří či v zavazadlovém prostoru. Může se jednat o kovový nanýtovaný štítek do karoserie nebo také i samolepící folii. Štítek lze snadno poznat podle sedmnáctimístného znaku, který je rovněž vyražen na karoserii v podobě: e..*../..*....*.. (e11*98/76*0072*03). Pro vůz vybavený tímto štítkem svědčícím o globální homologaci není omezující věk ani plnění technických omezení (EURO 2). Jediným omezením mohou být konstrukční zásahy schválenému typu (snížení podvozek, úpravy motoru nebo výfukového potrubí, upravené osvětlení atd.). Nutné je poznamet, že s globální homologací se můžeme setkat až u vozidel vyrobených po roce 1993, resp. ve větší míře až po roce 1996.

Možnost II. - vůz bez globální homologace:Nemá-li Vámi vybraný osobní vůz již zmíněnou homologaci ES, lze ho v ČR zaregistrovat jen pokud od jeho první registrace do samotného odhlášení z registru vozidel v jiném státě neuplynula doba delší osmi let a za předpokladu splnění emisních limitů dle normy EURO 2. Zkušební stanice (STK) posléze kontroluje, zda vůz plní technické požadavky platné v ČR v době výroby tohoto osobního automobilu. Na úřadě s rozšířenou působnostní při registraci předkládáte navíc technický protokol z STK, doklad o technické způsobilosti silničního vozidla vydaný jiným státem (technický průkaz), doklad o vyřazení vozidla z registru vozidel jiného státu (odhláška), nebo doklad o celním odbavení vozidla atd. 

Jak registrovat?
Vůz registrujete na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště (trvalý pobyt) nebo místo podnikání (liší-li se od bydliště, nebo sídlo).
Na úřadě je nutné předložit přihlášku k registraci vozidla, která musí obsahovat údaje o druhu a kategorii vozidla, tovární značku, typ vozidla, obchodní značení, číslo technického průkazu vozidla a číslo schválení technické způsobilosti vozidla, údaje o vlastníkovi vozidla a údaje o provozovateli vozidla (nemusíte vyplňovat, pokud je vlastník současně provozovatelem vozidla).
K přihlášce je nutné přiložit technický průkaz vozidla, doklad o technické prohlídce a protokol o evidenční kontrole, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele, doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle (jen pokud bylo zřízeno) a cizinci musí navíc předložit doklad o povolení k pobytu. Také je nutné uhradit správní poplatek. Z úřadu si odnášíte tabulky s registrační značkou, kterou jste jako provozovatel povinen umístit na vozidlo.

Postup:
1. koupě vozidla v zahraničí
2. odhlášení vozidla na příslušném úřadě (získáte doklad o vyřazení vozidla z evidence příslušného státu)
3. následuje návštěva pojišťovny a sjednání zákoného pojištění, dále návštěva STK, kde bude provedena technická prohlídka (do 8 let stáří) i evidenční kontrola (nad 8 let stáří), popř. u vozů bez homologace ES je nutné zajet do pověřené technické zkušebny kde získáte potřebny techn. protokol
4. na registru vozidel je nutné vyplnit přihlášku, připravit všechny požadované doklady (uvedené výše) a zaplatit správní poplatek
5. montáž registračních značek na vozidlo

Dovoz vozidel z USA:Princip je v podstatě stejný jako ve výše popsaném postupu. Pro registraci potřebujete technický průkaz ze země původu a doklad o vyřazení z registru v USA. Po dovozu do ČR musíte taktéž navštívit vybranou stanici technické kontroly, která posoudí, zda dovážené vozidlo plní evropské předpisy platné v době jeho výroby. Na základě prohlídky obdržíte protokol, kde bude uvedeno, zda automobil plní či neplní evropské předpisy. V případě nedostatků (zasklení vozidla, označení světel, bespečností pásy apod.) můžete ministerstvo dopravy požádat o vyjímku. Často se jedná drobné závady, které lze snadno odstranit (chybějící kontrolka signalizace dálkových světel či zadní mlhová světla). Mezi neodstranitelné závady patří neplnění emisní normy či hlukových limitů. Takový vůz nebude schválen pro provoz na komunikacích a nejspíše Vám jen na okrasu zůstane v garáži. U dovozu ojetiny z USA je nutné počítat i se zaplacením cla. Dále postupujete stejným způsobem jako při dovozu vozidla např. z EU (nutností je sjednané zákonné pojištění, vyplněná přihláška spolu se zaplacením správního poplatku a připrava všech požadovaných dokladů).

Kolik co stojí?
správní poplatek na úřadě s rozšířenou působností (vůz z EU, homologace ES / ostatní, bez ES)
1500 / 2000 Kč
evidenční kontrola 150 - 300 Kč
STK 1200 - 1600 Kč
emise (benzín / diesel) 400 / 750 Kč
vystavení protokolu pověřené technické zkušebny cca 800 Kč

Závěrem uvádíme, že při absenci homologace ES lze přihlásit osobní i malý dodávkový vůz a motocykl do 8 let od první registrace za předpokladu splnění emisní normy EURO 2. U ostatních vozidel (nákladních vozů a autobusů) platí omezení pěti let.

Upozornění: při zjišťování informací o dovozu ojetého automobilu ze zahraničí jsem narazil na různé informační bariéry a na různé vykládání samotného zákona. Na registrech i stanicích technické kontroly totiž podávají různorodé informace. Proto doporučuji před samotným dovozem zavolat na příslušný úřad s rozšířenou působností (resp. dopravní inspektorát) a zeptat se, co všechno po Vás budou přesně požadovat.

Vše o dovozu ojetého automobilu

Náklaďáky

A jak je to s nákladními vozidly a traktory?...

Diskutovat

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.91