Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Anketní otázka

Auto můžete koupit přímo v zahraničí a levně

28.06.2007 - 14:18   |   Idnes.cz   |   komentářů (0)
V případě, že se vám zdají ceny nových vozů v českých autosalonech předražené a sami jste si ověřili výhodnější cenové podmínky v zahraničí, neváhejte a kupte si plechového miláčka přímo tam. Jak na to?

V tomto komentáři vám poradíme, co musíte v oblasti administrativy a daní udělat, abyste mohli vozidlo v zahraničí koupit, v ČR ho registrovat a běžným způsobem používat tak, jak jste zvyklí u aut pořízených v tuzemsku.

V tuzemských médiích již bylo zveřejněno mnoho studií, které se zabývaly cenovým srovnáním totožného vozidla prodávaného v různých evropských zemích. Překvapivé zjištění vyplývající z těchto studií je takové, že ceny takového vozidla se mohou velmi výrazně lišit v závislosti na státu, kde se vozidlo prodává.

Samozřejmě logicky platí úměra, že čím dražší a luxusnější automobil je porovnáván, tím větší cenový rozdíl v jednotlivých zemích u totožného vozidla existuje. Právě v těchto případech se nabízí otázka poohlédnout se po více autosalonech v Evropě, nebo dokonce navštívit přímo výrobní závod a koupit si automobil přímo tam.

Zde mohu připojit vlastní praktickou zkušenost, neboť jsem navštívil výrobní závod vozů Audi v německém Ingolstadtu, kde si zájemce kromě návštěvy historického muzea může objednat a přímo odvézt nový vůz. Nebudu zde nabízet konkrétní cenové rozdíly (čtenáři by mě zajisté obvinili z reklamy), ale pořízení vozidla přímo od výrobce vychází výhodněji než koupě v ČR.

DPH není problém, ale počítejte s odvodem v ČR
Abychom se dostali k podstatě komentáře, tak předpokládejme, že český občan se rozhodl pořídit nové auto v Německu přímo od jednoho z mnoha místních výrobců. Zde jen doplním, že naprosto totožná daňová a administrativní pravidla dále popisovaná budou platit i v případě pořízení auta z jakéhokoli jiného státu Evropské unie. Asi se v této souvislosti nedá předpokládat, že pro nová auta budeme jezdit někam do zemí mimo Evropskou unii, a proto tuto variantu nehodlám rozvádět.

Nejdůležitějším zákonem, který bychom měli v této souvislosti znát, je zákon o DPH, a to zejména speciální paragraf 19 zaměřený na problematiku DPH u nových vozů. V tomto paragrafu je poměrně srozumitelná úprava pořizování nových vozů z jiných členských států EU do tuzemska. Lze očekávat, že německý výrobce aut (nebo jeho dealer) budou v Německu registrovaní plátci DPH. Jejich základní povinností při prodeji nových aut je uplatnit DPH na výstupu (jinými slovy zvýšit cenu o DPH). V totožném duchu to dělají čeští prodejci aut, kteří vám také musí prodat auto včetně 19% DPH.

Výše uvedené pravidlo ovšem neplatí v případě, že kupujícím je někdo z jiného členského státu EU (v našem případě jde o českého občana). V takovém případě německý prodejce neuplatňuje DPH na výstupu (nenavyšuje prodejní cenu o DPH). Terminologií zákona o DPH jde u tohoto německého prodejce o takzvané osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH (laicky řečeno z pohledu českého kupujícího jde o pořízení bez DPH).

Bohužel to není tak jednoduché, jak to vypadá, a tvůrci šesté směrnice (evropská norma o DPH) nejsou tak hloupí, aby jim takhle jednoduše utíkaly daně. Český občan totiž musí DPH zaplatit v Čechách, a to na místně příslušném finančním úřadě.

Do deseti dnů od pořízení vozu se musíte hlásit na finančním úřadě

Pakliže si tedy odvezete auto od německého výrobce, musíte se nejpozději do deseti dnů od převzetí vozu hlásit na finančním úřadě. Kromě daňového přiznání k DPH musí český občan podat takzvané hlášení o pořízení nového dopravního prostředku. Na základě údajů v daňovém přiznání a na daňovém dokladu český správce daně vyměří českému občanovi DPH, která je splatná do 25 dnů. Jak je vidět, dani z přidané hodnoty se uniknout nedá a vždy musí být v některém státě zaplacena. Tím ovšem povinnosti českého občana nekončí.

Registrovat vozidlo lze teprve po zaplacení DPH

V zájmu českého občana bezesporu je, aby mohl co nejrychleji auto v tuzemsku přihlásit do registru silničních vozidel. To lze bohužel až po zaplacení DPH (viz odstavec výše), a proto lze doporučit ohlásit pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu dříve, než se podá daňové přiznání. Finančnímu úřadu lze totiž zaplatit zálohu na DPH.

Proti uhrazené záloze vystaví finanční úřad potvrzení o úhradě zálohy, které je akceptováno právě na Registru vozidel a umožní jej registrovat. Následně český občan podá přiznání opírající se o přijatý daňový doklad, ve kterém zaplacenou zálohu pouze zúčtuje. Tato varianta umožní občanovi vozidlo přivézt do ČR, okamžitě registrovat a hned používat.  

Prodebatujte uplatňování DPH s prodávajícím dopředu

Z výše uvedeného vyplývá, že nejde o nijak extrémně náročnou transakci, jednu poznámku závěrem si však dovolím. Přestože nebudete prvním ani posledním kupujícím z jiného členského státu, prodávající se může zdráhat vám prodat auto bez DPH. Ptáte se proč?

DPH je oblastí s největšími daňovými úniky v EU a německý prodejce může mít strach, že vozidlo nepřevezete přes hranice a někde ho třeba zpeněžíte na černém německém trhu. Základní podmínkou pro osvobození této transakce od DPH je právě fakt, že toto vozidlo opustí německé hranice. Pokud by to tak nebylo, pak by se taková transakce musela zatížit německou DPH a DPH odvést do německého rozpočtu.

Německý prodejce by mohl po vás požadovat (kromě zaplacení ceny bez DPH) ještě složení kauce ve výši DPH. Podmínkou pro uvolnění této kauce zpět kupujícímu by bylo právě prokázané zaplacení DPH v ČR potvrzené místním finančním úřadem. Ale to je vše o vyjednávání o podmínkách celého kontraktu, takže vám možná bude německý prodejce důvěřovat a žádnou kauci chtít nebude.

Domnívám se, že zejména dražší vozy (řekněme nad půl milionu Kč) skýtají obrovský potenciál z hlediska úspory v případě pořízení v zahraničí. Lidé toho zejména z důvodu neznalosti cizího jazyka či vlastní pohodlnosti nevyužívají, avšak na podobných transakcích lze ušetřit desetitisíce a v některých případech i statisíce korun.

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.9