Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Anketní otázka

Mgr. Jan Ruml - bývalý ministr vnitra a senátor

01.01.1970 - 01:00   |   Michal Burda   |   komentářů (0)

12 otázek na téma nový silniční zákon pro bývalého ministra vnitra a senátora Mgr. Jana Rumla ...

1)      Jaký je Váš názor na silniční zákon jako takový? Které body zákona považujete za dobré, které za horší a které byste zcela vypustil?

Silniční zákon vítám jako zpřísnění podmínek provozu, bezpochyby povede k  účinnější ochraně životů, zdraví a majetku účastníků silničního provozu. Za dobré považuji zpřísnění sankcí za překročení rychlosti a za řízení pod

vlivem alkoholu. Vypustil bych pokuty za to, když se cyklista na kole z  vlastní viny vyseká, aniž by se zkoumalo, co k tomu vedlo.

 

2)      Co říkáte na porušování sil. zákona policejním prezidentem, ministrem vnitra atd.?

Porušování pravidel silničního zákona ze strany veřejných činitelů považuji za skandál, který by měl být sankcionován jak pracovně právně, tak politicky.

 

3)      Souhlasíte se „sebepotrestáním“ policejního prezidenta pana Husáka?

Nikdo nemůže být soudcem ve vlastní věci, porušil-li zákon.

 

4)      Jste zastáncem nebo odpůrcem zvyšování povolené rychlosti na silnicích? A proč?

Jsem odpůrcem zvyšování rychlosti na dálnici, protože vyšší rychlost vede k více haváriím obecně, na našich velmi špatných dálnicích zvlášť.

 

5)      Souhlasíte s přísným trestem hokejisty Jágra, kterému kvůli zastavení na místě vyhrazeném pro invalidy hrozí odebrání řidičského oprávnění?

Neznám okolnosti tohoto případu. Pokud by šlo o pár minut zastavení za účelem vyřízení neodkladných věcí, sankce není na místě. Jiná situace by byla, kdyby na takovém místě parkoval delší dobu.

 

6)      Souhlasíte s celoročním svícením?

Souhlasím s tím, aby řidiči nejen viděli, ale také byli vidět. Odborníci však tvrdí, že zrak protijedoucího řidiče při trvalém svícení je vystavován neúměrné zátěži.

 

7)      Souhlasíte, aby vládní vozidla měla modrý maják?

Maják má mít, kromě zdravotnických aut, policie, hasičů a jiných záchranných služeb, pouze policejní auto, které doprovází kolonu se zahraniční delegací. Jinak se mají ústavní činitelé přepravovat v normálním režimu.

 

8)      Vy jste byl navrhovatel snížení rychlosti v obci na 50 km před několika lety. Co Vás k tomu vedlo a jak to hodnotíte s odstupem času a ve vztahu k současným změnám silničního zákona?

Vedly mnne k tomu statistiky usmrcených dětí v obcích. Po omezení rychlosti na 50 km se situace poněkud zlepšila.

 

9)      Pracuje podle vás dopravní policie dobře? Jaká opatření byste navrhoval ke snížení korupčního prostředí?

Dopravní policie pracuje jak kdy. Aby se  zamezilo korupci, navrhoval bych např. pořizování nahrávek z jednání o přestupku v blokovém řízení, digitální měření alkoholu, fotodokumentaci. Nenavrhoval bych zřízení institutu provokatéra, protože si myslím, že je to v rozporu s principy právního státu.

 

10)  Máte nějakou osobní nepříjemnou nebo vyloženě zábavnou zkušenost s policií?

Jako ministr vnitra jsem si často sám řídil. Jednou mne zastavil policista, protože jsem nebyl připoután. V rozporu se služebními předpisy se nenaklonil ke mne, nezasalutoval a nevyzval mne k předložení dokladů. Stál vzpřímen a když jsem vytočil okénko pouze řekl: čekám. Vystoupil jsem z auta a zeptal se ho,nač čeká. Pak k zasalutoval a řekl: už na nic , pane ministře.

 

11)  Změnil jste styl své jízdy od doby platnosti nového silničního zákona?

Ne, snažím se jezdit podle pravidel stále, pravda, někdy se mi to nepodaří.

 

12)  Jako bývalý ministr vnitra prosím shrňte Váš celkový názor na nový silniční zákon, jeho slabiny atd.

Zákon bych nyní nechal tak rok v platnosti a pak jej podle zkušeností eventuálně upravil, ale v zásadních věcech nikoli směrem k menší přísnosti.

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.88