Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Anketní otázka

Na povinném ručení lze ušetřit i pár tisíc za rok

01.01.1970 - 01:00   |   www.idnes.cz   |   komentářů (0)

Bez povinného ručení nesmíte s autem vyjet na silnici. Tím pádem se na vás jako na majitele vozu vztahuje náklad v podobě platby povinného ručení

Bez povinného ručení nesmíte s autem vyjet na silnici. Tím pádem se na vás jako na majitele vozu vztahuje náklad v podobě platby povinného ručení. Nemělo by vám být ovšem jedno, kolik za tento produkt zaplatíte. Bez dobrého výběru si totiž pořádně připlatíte. Jak vybrat nejvýhodnější povinné ručení?

Panu Karáskovi je 56 let a se svojí o dva roky mladší ženou bydlí v Hradci Králové. Dcera a syn jsou už dospělí a každý má vlastní rodinu. Dcera (33 let) žije s rodinou v menší obci nedaleko krajského města, zatímco syn (31 let) s manželkou si pořídili byt o dvě ulice dál na stejném sídlišti. Jednoho dne se manželé Karáskovi rozhodli, že si po letech dřiny a odříkání pořídí nové auto, které splatí do doby, než půjdou oba do důchodu.

Aby mohli manželé vyjet na silnici, musí mít sjednáno povinné ručení. Dcera ovšem přišla s tím, že je v povinném ručení mezi pojišťovnami určitý rozdíl a že by mohli v rámci rodinného rozpočtu i něco ušetřit, protože je možné přecházet od jedné pojišťovny k druhé.

Jaké povinné ručení je tedy pro ně nejlepší a jak postupovat?

Základní členění sazeb povinného ručení je u osobních automobilů a motocyklů podle zdvihového objemu motoru, u nákladních vozidel a přívěsů podle hmotnosti. Některé pojišťovny mají stanoveny sazby na povinné ručení pro všechny klienty stejné bez ohledu na věk pojistníka (osoba, která uzavřela s pojišťovnou smlouvu a je zároveň vlastníkem i držitelem/provozovatelem vozidla), stáří vozu či místa bydliště.

V současné době však většina pojišťoven používá taková rozdělení sazeb povinného ručení, v nichž zvýhodňuje klienty z menších obcí, vozy starší 10 let, pojistníky nepodnikatele a nebo také starší řidiče.

Co je to bonus?

Slovo bonus označuje slevu na pojistném získanou za dobu trvání pojištění, v níž nebylo vyplaceno žádné pojistné plnění. Je to tedy doba, ve které nebyla pojistníkem způsobena jinému nějaká škoda (tzv. bezeškodní průběh). Za každých ukončených 12 měsíců pojišťovna odečítá 5 % z roční sazby pojistného.

Bonusy pro rok 2007 se uznávají od 1.1.2000, takže maximální bezeškodní průběh pro tento rok činí 84 – 95 měsíců. Bonus se vztahuje pouze k osobě pojistníka, tzn., že je možné uplatnit bonus od jiné pojišťovny vystavený pouze na jeho jméno. U některých pojišťoven je také možno převést bonus z jednoho člena rodiny na druhého, pokud žijí ve společné domácnosti.

Za jakých podmínek pojištění zaniká (důvody pro zrušení pojistné smlouvy)?

  • uplynutím doby, na kterou bylo pojištění vozidla sjednáno
  • výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného období
  • změnou vlastníka vozidla
  • dnem, kdy přestalo vozidlo fyzicky existovat
  • dnem dočasného vyřazení vozidla z evidence vozidel
  • odcizením vozidla
  • výpovědí do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události

Manželé Karáskovi si tedy potřebují pro své nové auto zajistit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které se běžně označuje jako povinné ručení. Jejich děti se naopak dozvěděli, že na svém stávajícím vozidle mohou na povinném ručení ušetřit. Ale jak na to?

Nejdůležitější je uvědomit si, že je tu devět pojišťoven, které mohou tento produkt od 1.1.2000, kdy skončil monopol České pojišťovně, nabízet. Pro pořádek si tyto pojišťovny vyjmenujme: Triglav, Uniqua, Česká podnikatelská pojišťovna, Generali, Wüstenrot, Česká pojišťovna, ČSOB, Kooperativa a Allianz.

Je tedy potřeba rozhlédnout se, které povinné ručení je nejvhodnější pro pana Karáska a které pro jeho dceru.

Řešení

 Rady a tipy

· Vybrat vhodné povinné ručení není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Uvědomíme-li si však, že můžeme ušetřit i stovky korun ročně, určitě to za trochu námahy stojí.

· Vypovědět smlouvu je možné vždy nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období.

· Kromě možnosti využití internetových kalkulaček můžete často využít i služeb kvalitních nezávislých finančních poradců.

Povinné ručení je v dnešní době stejně konkurenční program, jako jakýkoliv jiný produkt. U povinného ručení je však základním parametrem cena, kterou každý za tuto službu zaplatí. V druhé řadě je dobré přihlédnout také k doplňkovým připojištěním, případně výhodám, které poskytují jednotlivé pojišťovny.

Při výběru vhodného povinného ručení můžeme doporučit dvě varianty. První možností je obejít všech devět pojišťoven, které jsou k dispozici a zjistit si v každé pojišťovně cenu a další služby, které každá pojišťovna k povinnému ručení nabízí. Jedná se však o cestu zdlouhavou a náročnou a mnoho lidí tento způsob většinou odradí. Naštěstí je tu i druhá možnost, u níž je však důležitý přístup k internetu. Na internetu je totiž naprosto snadné zadat do jakéhokoliv vyhledávače dotaz na povinné ručení a objeví se řada různých kalkulátorů, které porovnají nabídky pojišťoven podle ceny. Stačí jen zadat požadovaná vstupní data.

V případě pana Karáska použijeme kalkulátor, který se na internetu na mnoha severech objevuje v různých grafických úpravách nejčastěji. Uvádíme zde odkaz jedné z verzí ZDE. Ostatní kalkulátory jsme museli z objektivních příčin vyřadit, protože většinou upřednostňovaly vybrané pojišťovny, případně nezobrazovaly kompletní nabídku všech pojišťoven na trhu.

Pro výpočet potřebujeme zdvihový objem, výkon motoru, rok výroby, věk pojistníka, počet bezeškodných měsíců, počet zaviněných nehod a další. Důležité je také bydliště, které má někdy velký vliv na konečnou cenu.

U pana Karáska jsme do výpočtu zadali rok výroby vozu 2006, výkon motoru 75 kW a maximální bezeškodný průběh, tj. 84 měsíců.  Parametry u jeho dcery byly obdobné. Pouze rok výroky byl 2000 a bydliště v menší obci.

Zajímavé bylo, že rozdíl ceny mezi nejdražší a nejlevnější pojišťovnou, konkrétně při zdvihovém objemu 1600 cm3, byl přes 2 000 Kč ročně. Tento rozdíl se navíc při vyšších kubaturách ještě zvyšuje a při nižších samozřejmě snižuje.

U dcery pana Karáska se pořadí pojišťoven proměnilo, protože bydlí v menší obci, rozdíl horní a dolní ceny však zůstal obdobný.

Po porovnání cen je nutné projít i dodatečná připojištění nabízená k jednotlivým pojistným produktům, z nichž uvádíme ty nejdůležitější:

ALLIANZ - poj. skel, úrazové poj. přepravovaných osob nebo řidiče, poj. nákladů na půjčovné (pozn.: v ceně pojistného je zahrnuta i sleva za spoluúčast)
ČP - poj. skel, úrazové poj. přepravovaných osob nebo řidiče, poj. asistenčních služeb
ČPP - poj. čelního skla, úrazové poj. sedadla řidiče, poj. střetu se zvěří
ČSOB - poj. zavazadel a věcí osobní potřeby, poj. skel, úrazové poj. přepravovaných osob nebo řidiče, poj. nákladů na půjčovné, poj. asistenčních služeb
GENERALI - poj. skel, úrazové poj. přepravovaných osob nebo řidiče, poj. právní ochrany
KOOPERATIVA - poj. skel, úrazové poj. přepravovaných osob nebo řidiče, poj. právní ochrany, poj. nákladů na půjčovné, poj. asistenčních služeb (pozn.: v ceně pojistného je zahrnuto živelní pojištění vozidla)
TRIGLAV –  v ceně pojistného je zahrnuto úrazové pojištění řidiče pro případ trvalých následků následkem úrazu, pojištění právní ochrany pojištěného a asistenční služba
UNIQA - úrazové poj. přepravovaných osob nebo řidiče, poj. zavazadel a věcí osobní potřeby
WÜSTENROT - připoj. předního skla, úrazové poj., asistenční služby - rozšířený balík

Dva tisíce už stojí za námahu

V případě pana Karáska jsme při výpočtu zjistili, že pro něho je nejlevnější pojišťovnou Pojišťovna Triglav – 1 918 Kč, následována pojišťovnami Wüstenrot - 2 524 Kč, Uniqa  - 2 741 Kč, Allianz – 3 027 Kč, ČSOB – 3 303 Kč, Generali – 3 426 Kč a Českou pojišťovnou – 3 813 Kč. Naopak o příčku s nejdražším povinným ručením se podle tohoto kalkulátoru s rozdílem několika korun dělí Kooperativa  - 3 892 Kč s Českou podnikatelskou pojišťovnou – 4 008 Kč.

V případě dcery pana Karáska byla při stejné kubatuře vozidla situace s nejlevnějším a nejdražším povinným ručeným podobná. Významný posun v ceně jsme ale zaznamenali u pojišťovny Generali, která se s cenou 2 756 Kč posunula na 4. příčku, před Allianz – 3 128 Kč a ČSOB – 3 303 Kč.

Výsledné rozhodnutí je teď už jen na panu Karáskovi a jeho dceři, tzn., která z dalších (kromě ceny) pojišťovnou nabízených výhod se stane tím pomyslným „jazýčkem na váze“.

Doporučujeme

Oznámkujte tento článek

Hodnoťte prosím jako ve škole
1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

1 2 3 4 5
Celkové hodnocení:   2.94